Kunngjøring om opptak til spesialistutdanning i odontologi 2019 med studiestart høsten 2020

undervisning rundt dukke

Ved Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Norges Arktiske Universitet skal det tas opp kandidater innen ulike fagdisipliner i den utstrekning ressurssituasjonen tillater det.

Alle kandidater som blir tatt opp, vil bli registrert som student ved ett av universitetene. Av tabellen fremgår det hvilke fagdisipliner det planlegges opptak til ved de ulike lærestedene.

Det lyses ikke ut opptak til dobbeltkompetanseutdanning med studiestart 2020. For mer informasjon om dette se www.uib.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Utdanningsinstitusjonene ber om at det kun søkes om opptak til ett fagfelt.

tabell spesialistopptak 2020

Søknad og opptak

For utfyllende informasjon om opptak, rangeringskriterier, søknad og informasjon om de ulike lærestedene og deres spesialistutdanningsprogram, se:

UiB: Spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin - Her gjelder særlige vilkår. Les mer på www.uib.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

UiO: Spesialistutdanning - les mer på www.odont.uio.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

UiT: Spesalistutdanning ved Institutt for klinisk odontologi - les mer på www.uit.no/odontologi Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Du vil her også finne informasjon om hvordan du kan komme i kontakt med de ulike lærestedene.

Vi gjør oppmerksom på at opptaksprosessen er lang. Opptaket forventes sluttført i februar/ mars 2020.

Søknads- og dokumentasjonsfrist er 10. september 2019.

Søknaden og relevant dokumentasjon i pdf-format legges inn elektronisk via søknadsweb Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.
Søknader sendt på annen måte og ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Sist oppdatert: 27. oktober 2019