NTF på høring om kutt i kjeveortopedi

screenshot stortings TV høring

15. oktober var NTF på høring angående statsbudsjettet 2020. Presidenten ga uttrykk for sin motstand mot regjeringens kutt i kjeveortopedi for barn og unge med klart behov.

Kuttforslaget vil ramme 10 000 barn og unge med klart behov for kjeveortopedisk behandling.

Presidenten var tydelig i sitt innlegg på at kuttet ikke dreier seg om kosmetisk behandling, slik statsråd Høie hevder.

- Disse barna har problemer med å tygge og bite og de har økt fare for skader på tennene. De har dessuten vanskeligheter med hygienen med påfølgende problemer senere i livet som følge av dette. Behandling av bittavvikene gir bedret funksjon og også bedre livskvalitet på grunn av økt psykisk og sosial mestring, sa Steinum.

Hun var også sterkt kritisk til det faglige grunnlaget for kuttforslaget og at arbeidsgruppen statsråden selv har satt ned for å se på prioriteringer i denne gruppen ikke fikk levert sine anbefalinger.

- En bredt sammensatt faglig gruppe har arbeidet med dette i flere måneder, og det er svært beklagelig at regjeringen nå fullstendig overser dette og ikke en gang lar gruppen levere sine anbefalinger før beslutningen tas. I stedet baserer statsråden kuttet på rapporter med konklusjoner et samlet fagmiljø har tatt avstand fra. Utfallet av dette kuttet vil bli at kun barn og unge der foreldrene har råd til å ta hele regninga vil få tannregulering. Det vil forsterke sosial ulikhet, sa Steinum.

Se hele Steinums innlegg i Stortingets videoarkiv Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. og/eller sekvensen hvor presidenten svarer på spørsmålene fra komiteen. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 27. oktober 2019