Behandlingsprinsipper og oppfølging av pasienter med leppe-, kjeve- og ganespalte

Vi er så heldige at vi har fått Paul Sæle til å komme og oppdatere oss! Stadig flere pasienter med leppe, kjeve- og ganespalte blir behandlet lokalt, og vi håper derfor at mange har anledning til å delta på dette høyaktuelle kurset.

Dato: Fredag 7. februar kl 10-17
Sted: Oslo

Felles middag etter kurset

Kurset teller 6 timer i NTFs etterutdanninssystem

Kursavgift

3500,- for medlemmer av NKF
5500,- for ikke-medlemmer
Felles middag umiddelbart etter kurset, ca kr 800

Påmelding

Kurspåmelding registreres ved innbetaling av kursavgift til Magnhild Lerstøl i etterutdanningsutvalget.
Kontonummeret er: 6164 05 38758

Husk å oppgi deltagernavn og hvilket kurs du melder deg på ved innbetaling.

Påmeldingsfrist: 1.november

Sist oppdatert: 27. oktober 2019