NFOPs medlemsmøte og generalforsamling

Dagsorden:

 1. Åpning av generalforsamling
 2. Valg av møteleder og to referenter/protokollunderskivere
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Godkjenning av referat fra generalforsamling 2018
 5. Styrets beretning for 2018, se vedlegg
 6. Kasserer/revisors beretning
 7. Aktuelle saker
  - Nytt styremedlem; kasserer
 8. Fastsettelse av kontingent for 2020
 9. Sted og tid for neste årsmøte
 10. Eventuelt

Tid: Torsdag 14.november 2019, kl. 20.00
Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo

For påmelding eller spørsmål kontakt styret i NFOP

Leder:
Hannu Larsen – hannu@lyse.net

Styremedlemmer:
Jana Ingebrigtsen (kasserer) – jana.ingebrigtsen@odont.uib.no
Marianne Brøndum Vangsnes – mbvangsnes@hotmail.com
Carl Fredrik Haseid – carlfredrik@haseid.no
Bjørn Einar Dahl (sekretær) – b.e.dahl@odont.uio.no
Sist oppdatert: 27. oktober 2019