Nye vedtekter NFKAR

Bilde

De nye vedtektene ble vedtatt av NFKARs generalforsamling 16.mars 2021, med umiddelbar ikrafttreden.

Sist oppdatert: 6. april 2021