Medlemskurs NFKAR

”Maligniteter og lokalt aggressive tilstander”

Dato: fredag 6. mars 2020
Sted: Thon Hotel Opera, Oslo

Påmelding

Innbetaling anses som påmelding, sammen med mail til stig.lovold@uib.no.
Noter i mailen om du ønsker å bli med på middagen.

Påmeldingsfrist: 15.02.20

Kursavgift

NFKAR-medlemmer (som har betalt årskontingent for 2020): kr 800

Kursavgift til konto: 1503.19.62126 (merk med eget navn og «NFKAR-kurs 2020»)

Kursavgift inkluderer kurs og lunsj

Foredragsholderne Einar Hopp og Jon Magnus Moen vil belyse temaet ved gjennomgang av
kasus relevant for kjeve og ansiktsradiologer, hvor ulike bildemodaliteter er brukt.

Hovedfokus vil være radiologiske karakteristika, differensialdiagnostikk og rapportering.

Program

09:30 Mingling og kaffe
10:00-13:00 Kurs «Maligniteter og lokalt aggressive tilstander»
13:00-14:00 Lunsj
14:00-17:30 Generalforsamling NFKAR (ingen påmelding, separat innkalling kommer)
Ca. 18:30 Felles middag for de som ønsker (gi beskjed til stig.lovold@uib.no)

Kursholdere

Einar Hopp (MD, Phd)
Overlege, Avdelingsleder avd. for radiologi
Klinikk for radiologi og nukleærmedisin
OUS Rikshospitalet

Jon Magnus Moen (MD)
Overlege
Klinikk for radiologi og nukleærmedisin
OUS Rikshospitalet

Sist oppdatert: 15. januar 2020