SkandEndo 2020 avlyst

Arrangmentskomiteen for SkandEndo2020 Bergen har sammen med Norsk endodontiforening tatt den vanskelige beslutning om å avlyse Skandendo2020 på grunn av den pågående COVID-19 pandemien med anbefalte arrangementstørrelser og reiserestriksjoner.

Vi takker alle foredragsholdere, sponsorer og utstillere for støtte og positiv innstilling!

Et nytt SkandEndo møte er planlagt i Bergen 2022.

Vi håper alle holder seg frisk og trygge slik at vi kan ønske dere velkommen til Skandendo2022 Bergen!

Mvh
Arrangementskomiteen
Athanasia Bletsa, Harald Prestegaard, Gilberto Debelian & Ole Iden

Sist oppdatert: 7. mai 2020