Redaksjonskomiteens innstilling à 20. november

Bilde

Til Representanskap 2023 ønsker NTFs hovedstyre å prøve ut en ordning med redaksjonskomite for å behandle innkomne forslag til saker på representanskapet. Det ble satt en foreløpig frist 12. november for å fremme forslag og det kom over 40 forslag. Redaksjonskomiteen hadde sitt første møte 20. november og har innstilt på forslagene.

Redaksjonskomiteen velges formelt under konstitueringen av representantskapsmøte, men skal den evne å gjøre en god jobb må de starte arbeidet før møtet settes.

Hovedstyrets har satt sammen en redaksjonskomite som skal representere NTFs bredde og komiteen ledes av visepresident Ralf Husebø. Med seg fra hovedstyret har han Linn Katariina Henriksen. Videre er komiteen supplert med Representantskapets varaordfører Gunnar Amundsen for å kunne gi innspill på rekkefølge på behandling av forslagene og ellers rådgi om representantsskapets formalia. I tillegg er foreningene representert med Silje Bach fra Oslo Tannlegeforening og Pernille Næsse fra Vest-Agder Tannlegeforening.

Det ble satt en foreløpig frist 12. november for å fremme forslag og det kom over 40 forslag. Redaksjonskomiteen hadde sitt første møte 20. november og har innstilt på forslagene. Delegatene kan fortsatt fremme forslag på selve representantskapsmøte 24.-25. november.

Vedlagt er redaksjonskomiteens innstilling på innleverte forslag.

Redaksjonskomiteens innstilling , 363.3 kB, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 22. november 2023