Valgkomiteens innstilling

Bilde

Som følge av foreslåtte endringer i sammensetningen av NTFs hovedstyre, kontrollkomité og redaksjonskomité har valgkomiteen besluttet at den vil legge frem to innstillinger for disse tre organene i år; én etter gjeldende regelverk og én i tråd med foreslåtte endringer. For de øvrige organene er innstillingen kun etter gjeldende vedtekter.

Dette gjelder ved offentliggjøring i forkant av møtet. På representantskapsmøtet vil NTFs valgkomité fremme forslag i tråd med de vedtakene som blir fattet av representantskapet.

Innstilling etter gjeldende vedtekter

Verv

Navn

Sektor

Lokalforening

NTFs hovedstyre*
President

Heming Olsen-Bergem

Offentlig

Oslo TF

Visepresident

Ralf B. Husebø

Privat

Rogaland TF

Hovedstyremedlem

Linn Katariina Henriksen

Offentlig

Troms TF

Hovedstyremedlem

Ellen Cathrine Mork-Knutsen

Privat

Østfold TF

Hovedstyremedlem

Kristoffer Øvstetun

Privat

Bergen TF

Hovedstyremedlem

Anne Kirstine Solheim

Privat

Sør-Trøndelag TF

Hovedstyremedlem

Karen Knudsen Reinholtsen

Offentlig

Bergen TF

1. Varamedlem

Torbjørn Haukland

Offentlig

Finnmark TF

2. Varamedlem

Erland Furuseth Jensen

Privat

Oslo TF

Ordførerkollegiet
Ordfører

Gunnar Amundsen

Privat

Haugaland TF

Varaordfører

Arnt Einar Andersen

Privat

Sør-Trøndelag TF

NTFs fag- og etterutdanningsutvalg**
Leder

Elisabet Jonsson

Offentlig

Nordland TF

Nestleder

Jie Yuan Wu

Offentlig

Østfold TF

Medlem

Kristin M. Kolltveit

Privat

Buskerud TF

Medlem

Martin Hoftvedt

Privat

Oslo TF

Varamedlem

Sofia Johansson

Privat

Oslo TF

NTFs Etikkråd
Leder

Line B. Pedersen

Privat

Nordland TF

Nestleder

Mariann S. Hauge

Privat

Vest-Agder TF

Medlem

Anja Michaelis

Privat

Nordmøre og Romsdal TF

Medlem

Leif-Henrik Borge Olsen

Privat

Sør-Trøndelag TF

Medlem

Anne Rønneberg

Offentlig

Oslo TF

NTFs redaksjonskomité
Leder

Malin Jonsson

Offentlig

Bergen TF

Nestleder

Odd Bjørn Lutnæs

Privat

Sør-Trøndelag TF

Medlem

Kristin S. Klock

Offentlig

Bergen TF

Medlem

Stine Arnesen

Offentlig

Troms TF

Medlem

Eli-Karin Bergheim

Offentlig

Sogn og Fjordane TF

NTFs kontrollkomité
Leder

Benedicte H. Jørgensen

Privat

Oslo TF

Nestleder

Jørn André Jørgensen

Offentlig

Vestfold TF

Medlem

Niklas Angelus

Privat

Nord-Trøndelag TF

Medlem

Bernt Vidar Vagle

Privat

Rogaland TF

Medlem

Ellen Holmemo

Offentlig

Bergen TF

NTFs sentrale ankenemnd
Medlem

Anne Marte Fredstad Andersen

Privat

Østfold TF

Medlem

Magne Granmar

Privat

Telemark TF

Varamedlem

Stig Heistein

Privat

Oslo TF

Sykehjelpsordningen for tannleger
Leder

Aleidis Løken

Privat

Oslo TF

Medlem

Eva Marie Ross

Privat

Oslo TF

Medlem

Jon Tryggestad

Privat

Nordland TF

Varamedlem

Camilla Kringen Mæland

Privat

Haugaland TF

Varamedlem

Elsa Sundsvold

Privat

Troms TF

Varamedlem

Yun Therese Korstadhagen

Privat

Oslo TF

 

* I tillegg inngår leder av SNU og SF i NTFs hovedstyre

** I tillegg inngår en representant fra hvert av de tre norske lærestedene i FEU

Innstilling etter foreslåtte endringer

Verv

Navn

Sektor

Lokalforening

NTFs hovedstyre*
President

Heming Olsen-Bergem

Offentlig

Oslo TF

Visepresident

Ralf B. Husebø

Privat

Rogaland TF

Hovedstyremedlem

Linn Katariina Henriksen

Offentlig

Troms TF

Hovedstyremedlem

Ellen Cathrine Mork-Knutsen

Privat

Østfold TF

Hovedstyremedlem

Kristoffer Øvstetun

Privat

Bergen TF

1. Varamedlem

Anne Kirstine Solheim

Privat

Sør-Trøndelag TF

2. Varamedlem

Karen Knudsen Reinholtsen

Offentlig

Bergen TF

NTFs redaksjonskomité
Leder

Malin Jonsson

Offentlig

Bergen TF

Nestleder

Odd Bjørn Lutnæs

Privat

Sør-Trøndelag TF

Medlem

Stine Arnesen

Offentlig

Troms TF

Varamedlem

Eli-Karin Bergheim

Offentlig

Sogn og Fjordane TF

NTFs kontrollkomité
Leder

Benedicte H. Jørgensen

Privat

Oslo TF

Nestleder

Jørn André Jørgensen

Offentlig

Vestfold TF

Medlem

Ellen Holmemo

Offentlig

Bergen TF

Varamedlem

Bernt Vidar Vagle

Privat

Rogaland TF

 

* I tillegg inngår leder av SNU og SF i NTFs hovedstyre

Sist oppdatert: 13. oktober 2023