Innkalling til representantskapet i 2023

Bilde

Representantskapets ordfører Ranveig Roberg kaller inn til representantskapsmøte i Den norske tannlegeforening. Representantskapet 2023 trer sammen 24.-25. november.

Representantskapet er foreningens høyeste myndighet og representanter velges for to år av gangen. Representantskapet skal blant annet:

  • Gjennomgå beretninger for hovedstyret og fra faste utvalg og komiteer.
  • Kommentere NTFs årsregnskap og gjennomgå NTFs styregodkjente budsjett, herunder kommentere styrets kontingentfastsettelse.
  • Vedta NTFs etiske regler, arbeidsprogram og policydokumenter som legger grunnlaget for hovedstyrets politiske arbeid.
  • Velge nytt hovedstyre og representanter til faste utvalg, råd, komiteer, styrer og nemnder

Innkalling og sakspapirer til representantskapet skal i henhold til vedtektene foreligge seks uker før representantskapet trer sammen. Idag publiseres alle sakene til representantskapet i 2023.

Les mer på NTFs nettsider om Representantskap 2023 Åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 24. november 2023