Stemmetallene er klare

Bilde

1. oktober ble lokalforeningenes representasjon (stemmetall) til Representantskapsmøtet beregnet. Her finner du oversikten over hvor mange som kan stille fra de ulike lokal- og spesialistforeningene.

Lokalforeningene representeres ved leder og en representant for hver påbegynt 150 medlemmer i hver lokalforening. Kun ordinære medlemmer og pensjonistmedlemmer telles med i grunnlaget for representasjon.

Spesialistforeningene og NTF Student representeres ved leder som har tale-, forslags- og stemmerett.

Øvrige deltakere på representantskapsmøtet er lederne for NTFs faste utvalg, råd og komiteer, en representant for studentmedlemmene fra hvert av de odontologiske lærestedene, NTFs generalsekretær og ansatte i sekretariatet.

Stemmetall

Forening

Offentlig

Privat

Andre*

Totalt

Representanter

Aust-Agder

37

77

17

131

2

Bergen

221

353

98

672

6

Buskerud

63

185

56

304

4

Finnmark

44

19

6

69

2

Haugaland

35

64

15

114

2

Hedmark

58

104

33

195

3

Nordland

95

129

37

261

3

Nordmøre & Romsdal

32

81

18

131

2

Nord-Trøndelag

33

78

19

130

2

Oppland

45

120

22

187

3

Oslo

303

884

185

1372

11

Rogaland

107

224

28

359

4

Romerike

58

154

31

243

3

Sogn & Fjordane

40

51

16

107

2

Sunnmøre

44

102

9

155

3

Sør-Trøndelag

100

162

53

315

4

Telemark

57

113

32

202

3

Troms

136

86

19

241

3

Vest-Agder

49

132

33

214

3

Vestfold

50

186

44

280

3

Østfold

49

204

40

293

3

NTF Student **)
650

1

Passive medl. / uten lok. for. ***)
92


Norsk Kjeveortopedisk Forening

1

Norsk Endodontiforening

1

Norsk forening for kjeve- og ansiktsradiologi

1

Norsk forening for oral kirurgi og oral medisin

1

Norsk forening for oral protetikk

1

Norsk spesialistforening i pedodonti

1

Norsk Periodontistforening

1

Totalt

1656

3508

811

6717

79


*) Ordinære medlemmer uten registrert arbeidsforhold og pensjonister
**) Studentmedlemmer
***) Medlemmer uten lokalforening og passive medlemmer

Sist oppdatert: 10. oktober 2023