Ny frist for forslag til kandidater - 10. juni

Bilde

Det er kommet få forslag på kandidater til høstens valg. Fristen til å komme med forslag er derfor utsatt til 10. juni.

NTF er ingenting uten sine medlemmer og foreningsdemokratiet er ingenting uten sine tillitsvalgte. NTF er ikke en kommersiell bedrift eller et statlig organ, men et faglig fellesskap der tannleger samles for å ivareta tannlegestandens faglige, økonomiske og sosiale interesser, og arbeide for dens autoritet og anseelse. NTF er av sine medlemmer og for sine medlemmer. NTF må representeres av sine medlemmer og styres av sine medlemmer.

Representantskapet skal høsten 2023 velge nye tillitsvalgte for perioden 2024-2025. Men før fristen i morgen 25. mai er det kommet få kandidater. Ny frist blir derfor 10. juni.

NTF trenger de som er opptatt av hvordan tannlegene har det på jobb og hvordan tannhelsetjenesten er finansiert. NTF trenger de som vil både lære om, og mene noe om Sykehjelpsordningen eller NTFs kurs og etterutdanningstilbud, om regjeringens tannhelseutvalg eller helsedirektoratets arbeid med sykehusodontologi. Temaene og saksområdene er mange, men medlemmene er enda flere – og de trenger sine talspersoner og tillitsvalgte.

Med mer tid til disposisjon bør alle nå kunne områ seg og finne gode kandidater til tillitsvervene. Foreslå deg selv eller en annen du mener bør bli tillitsvalgt.

Forslag på kandidater til alle verv (unntatt valgkomiteen) kan sendes på e-post til valg@tannlegeforeningen.no. Forslag på medlemmer til valgkomiteen sendes til representantskapets ordfører Ranveig Roberg på e-post: roberg@ranveig.net

Klikk her for mer informasjon om de ulike vervene og gjennomføring av valget

Sist oppdatert: 24. mai 2023