Representantskapsmøtet 2021

Representantskapsmøtet 2021 avholdes 26. - 28. november på Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen

Last ned samlet pdf med alle sakfremlegg , 2.2 MB, åpnes i nytt vindu.

Valgtall 2021 , 156.7 kB, åpnes i nytt vindu.

Saksliste 2021 , 229.7 kB, åpnes i nytt vindu.

1. Referat og meldinger

Saksfremlegg Sak 1 Referat og meldinger , 169 kB, åpnes i nytt vindu.

Vedlegg:
1.1. Protokoll fra representantskapsmøtet 2019 , 2 MB, åpnes i nytt vindu.
1.2. Orientering om aktuelle saker (ingen vedlegg)
1.3. Beretning fra representantskapets ordfører 2019-2021 , 127.1 kB, åpnes i nytt vindu.
1.4. Beretning fra NTFs hovedstyre 2019-2021 , 306.1 kB, åpnes i nytt vindu.
1.5. Beretning fra NTFs sentrale næringsutvalg 2019-2021 , 202 kB, åpnes i nytt vindu.
1.6. Beretning fra NTFs sentrale forhandlingsutvalg 2019-2021 , 223 kB, åpnes i nytt vindu.
1.7. Beretning fra NTF Student 2019-2021 , 160.2 kB, åpnes i nytt vindu.
1.8. Beretning fra NTFs fag- og etterutdanningsutvalg 2019-2021 , 317.7 kB, åpnes i nytt vindu.
1.9. Beretning fra NTFs etikkråd 2019-2021 , 271.1 kB, åpnes i nytt vindu.
1.10. Beretning fra NTFs redaksjonskomité 2019-2021 , 179.9 kB, åpnes i nytt vindu.
1.11. Beretning fra NTFs kontrollkomité 2019-2021 , 183.1 kB, åpnes i nytt vindu.

2. Årsregnskap NTF

Saksfremlegg Sak 2 Årsregnskap og årsberetninger 2019 og 2020 , 186.6 kB, åpnes i nytt vindu.

Vedlegg:
Årsberetning 2019 , 2 MB, åpnes i nytt vindu.
Årsberetning 2020 , 1.3 MB, åpnes i nytt vindu.
Årsregnskap inkl. sykehjelpsordningen og fond 2019 , 2.2 MB, åpnes i nytt vindu.
Årsregnskap inkl. sykehjelpsordningen og fond 2020 , 1.6 MB, åpnes i nytt vindu.
Revisors beretning 2019 , 140.1 kB, åpnes i nytt vindu.
Revisors beretning 2020 , 149.4 kB, åpnes i nytt vindu.
Årsregnskap - Disponert resultat i NTF 2019 og 2020 , 92.1 kB, åpnes i nytt vindu.
Årsregnskap - NTFs balanse 2019 - 2020 , 80 kB, åpnes i nytt vindu.

3. Sykehjelpsordningen for tannleger

Saksfremlegg Sak 3 Sykehjelpsordningen for tannleger - årsregnskap og beretninger , 169 kB, åpnes i nytt vindu.

Vedlegg:
Årsberetning 2019 , 1.5 MB, åpnes i nytt vindu.
Årsberetning 2020 , 886.6 kB, åpnes i nytt vindu.
Årsregnskap 2019 , 1.6 MB, åpnes i nytt vindu.
Årsregnskap 2020 , 827.1 kB, åpnes i nytt vindu.

4. NTFs fond til videre- og etterutdannelse av tanleger

Saksfremlegg Sak 4 NTFs fond til videre- og etterutdannelse av tanleger - årsregnskap og beretninger , 166.7 kB, åpnes i nytt vindu.

Vedlegg:
Årsberetning 2019 , 106.4 kB, åpnes i nytt vindu.
Årsberetning 2020 , 112.8 kB, åpnes i nytt vindu.
Årsregnskap 2019 - 2020 , 13.1 kB, åpnes i nytt vindu.

5. Ole Smith-Houskens fond

Saksfremlegg Sak 5 Ole Smith-Houskens fond - årsregnskap og årsberetninger , 158.6 kB, åpnes i nytt vindu.

Vedlegg:
Årsberetning 2019 - 2020 , 126.1 kB, åpnes i nytt vindu.
Årsregnskap 2019 - 2020 , 39.2 kB, åpnes i nytt vindu.

6. Arbeidsprogram

Saksfremlegg Sak 6 Arbeidsprogram 2022 - 2023 , 142.7 kB, åpnes i nytt vindu.

Vedlegg:
NTFs arbeidsprogram 2022 - 2023 , 304.7 kB, åpnes i nytt vindu.

7. Vedtekter og reglementer

Saksfremlegg Sak 7.1 NTFs vedtekter , 232.6 kB, åpnes i nytt vindu.

Saksfremlegg Sak 7.2 Reglement for NTFs representantskap , 217.6 kB, åpnes i nytt vindu.

Saksfremlegg Sak 7.3 Reglement for NTFs sentrale næringsutvalg og næringspolitiske forum , 174 kB, åpnes i nytt vindu.

8. Styre- og utvalgshonorarer for sentrale tillitsvalgte

Saksfremlegg Sak 8 Styre- og utvalgshonorarer for sentrale tillitsvalgte - Forslag til ny ordning , 259 kB, åpnes i nytt vindu.

9. Etiske regler

Saksfremlegg Sak 9 Etiske regler - forslag til endringer , 176.8 kB, åpnes i nytt vindu.

10. Regler om obligatorisk etterutdanning

Saksfremlegg Sak 10 Regler om obligatorisk etterutdanning - forslag til endringer , 251.9 kB, åpnes i nytt vindu.

Vedlegg:
Regler for obligatorisk etterutdanning - tekst med endringer markert , 33.6 kB, åpnes i nytt vindu.

11 Valg

Saksfremlegg Sak 11.1. - 11.10. Valgkomiteens innstilling 2021 , 176.1 kB, åpnes i nytt vindu.

Vedlegg:
Innkomne forslag på valg til verv 2021 , 83.8 kB, åpnes i nytt vindu.

12. Budsjett NTF

Saksfremlegg Sak 12 Budsjett 2022 og 2023 , 253.7 kB, åpnes i nytt vindu.

Vedlegg:
Budsjett NS , 129.5 kB, åpnes i nytt vindu.

13. Policydokumenter

Saksfremlegg Sak 13.1 Policydokument: Fremtidens tannhelsetjeneste , 151.5 kB, åpnes i nytt vindu.

Saksfremlegg Sak 13.2 Policydokument: Nødvendig helsehjelp og kosmetisk behandling for pasienter innen odontologi , 148.1 kB, åpnes i nytt vindu.

Vedlegg:
Policydokument: Fremtidens tannhelsetjeneste , 303.1 kB, åpnes i nytt vindu.
Policydokument: Nødvendig helsehjelp og kosmetisk behandling for pasienter innen odontologi , 196.3 kB, åpnes i nytt vindu.

Saksfremlegg representantskapsmøtet 2021

Innholdet er kun tilgjengelig for innloggede medlemmer

Sist oppdatert: 14. oktober 2021