Oppdaterte anbefalinger fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har oppdatert sine anbefalinger til tannhelsetjenesten. Anbefalingene finner du under Kapittel 5 - Kommunehelsetjenesten og tannhelsetjenesten på www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus

Lukk melding
Oppdaterte anbefalinger fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har oppdatert sine anbefalinger til tannhelsetjenesten. Anbefalingene finner du under Kapittel 5 - Kommunehelsetjenesten og tannhelsetjenesten på www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus

Lukk melding

Representantskapsmøtet 2019

Representantskapsheftet 2019

Representantskapsmøtet 2019 ble avholdt på Hotel Scandic Oslo Airport, Ravineveien 15 på Gardermoen, fredag 29. november - søndag 1. desember

Saksliste 2019

 1. Referat og meldinger
  Saksfremlegg

  Vedlegg:
  1a. Protokoll fra rep.skapsmøtet 2017
  1 b. Protokoll fra e-postbehandling i representantskapet 2018
  1 c. Orientering og aktuelle saker (ingen vedlegg)
  1 d. Ordførerens beretning 2017-2019
  1 e. Beretning fra NTFs hovedstyre 2017-2019
  1 f. Beretning fra Sentralt næringsutvalg 2017-2019
  1 g. Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg 2017-2019
  1 h. Beretning fra NTFs fagnemnd 2017-2018
  1 i. Beretning fra NTFs råd for tannlegeetikk 2017-2019
  1 j. Beretning fra NTF Student 2017-2019
  1 k. Beretning fra redaksjonskomiteen for NTFs Tidende 2017-2019
  1 l. Rapport fra kontrollkomiteen 2017 og 2018

 2. Årsregnskap NTF
  Saksfremlegg

  Vedlegg:
  Årsberetning, årsregnskap og noter 2017
  Årsberetning, årsregnskap og noter 2018
  Revisors beretning 2017 og 2018
  Diagram - Årsregnskap - NTFs balanse 2017 - 2018
  Tabell - Årsregnskap - NTFs balanse 2017 - 2018
  Tabell - Årsregnskap - Disponert resultat i NTF 2017 og 2018
  Tabell - årsregnskap - Totale inntekter konsern 2017 - 2018

 3. Sykehjelpsordningen for tannleger
  Saksfremlegg

  Vedlegg:
  Årsberetning, årsregnskap og noter 2017
  Årsberetning, årsregnskap og noter 2018

 4. NTFs fond til videre- og etterutdanning av tannleger
  Saksfremlegg

  Vedlegg:
  Årsberetning 2017 og 2018
  Årsregnskap 2017 - 2018

 5. Ole Smith-Houskens fond
  Saksfremlegg

  Vedlegg:
  Årsregnskap 2017 og 2018
  Årsberetninger 2017 og 2018

 6. Vedtekter og reglementer: Revisjon
  Saksfremlegg sak 6

  Saksfremlegg sak 6 a. NTFs vedtekter
  Saksfremlegg sak 6 b. Reglement for NTFs representantskap
  Saksfremlegg sak 6 c. Reglement for NTFs ordførerkollegium
  Saksfremlegg sak 6 d. Reglement for SF og NTFs tariffbundne virksomheter
  Saksfremlegg sak 6 e. Reglement for SNU og næringspolitisk forum
  Saksfremlegg sak 6 f. Reglement for NTFs fag- og etterutdanningsutvalg
  Saksfremlegg sak 6 g. Reglement for NTFs etikkråd
  Saksfremlegg sak 6 h. Reglement for NTFs kontrollkomité
  Saksfremlegg sak 6 i. Reglement for NTFs valgkomité
  Saksfremlegg sak 6 j. Reglement for NTFs redaksjonskomité
  Saksfremlegg sak 6 k. Reglement for NTFs klagenemnder

  Vedlegg:
  Høringsbrev - Revisjon av NTFs vedtekter
  Notat om vurderinger gjort i forbindelse med innspill fra høringsinstansene
  Regelverksspeil (fra gjeldende til foreslått)
  Regelverksspeil (fra foreslått til gjeldende)
  Regelverksspeil for Sentralt næringsutvalg- vedtekter og reglement

 7. Etiske regler
  Saksfremlegg

  Vedlegg:
  Notat til om vurderinger gjort i forbindelse med innspill fra høringsinstansene

 8. Obligatorisk etterutdanning
  Saksfremlegg

  Vedlegg:
  Regelverksspeil endringer obligatorisk etterutdanning

 9. Prinsipprogram 2020 – 2023
  Saksfremlegg

  Vedlegg:
  Prinsipprogram 2020 - 2023


 10. Arbeidsprogram 2020-2021
  Saksfremlegg

  Vedlegg:
  Arbeidsprogrammet 2020 - 2021

 11. Budsjett NTF
  Saksfremlegg

  Vedlegg:
  Budsjett NS
  Aktivitetsbudsjett

 12. Policydokumenter
  Saksfremlegg

  Vedlegg:
  12 a. NTFs syn på fremtidens tannhelsetjeneste
  12 b. NTFs syn på faglige grenseoppganger mellom yrkesgrupper i tannhelsetjenesten

 13. Minnefond for Knut og Liv Gard og for Frans Berggren
  Saksfremlegg

 14. Sak 14 NTFs hederstegnordning
  Saksfremlegg

  Vedlegg:
  Regelverksspeil endring hederstegnordning

 15. NTFs landsmøte
  Saksfremlegg

 16. Valg
  Valgkomiteens innstilling 2019 – dagens ordning
  Valgkomiteens innstilling 2019 – foreslått ordning

  Vedlegg:
  Innkomne forslag på valg til verv 2019
  Oversikt gjenvalg NTFs tillitsvalgte
  Gjenvalg og forslag på kandidater til valgkomité

Saksliste 2019

 1. Referat og meldinger
 2. Årsregnskap NTF
 3. Sykehjelpsordningen for tannleger
 4. NTFs fond til videre- og etterutdanning av tannleger
 5. Ole Smith-Houskens fond
 6. Vedtekter og reglementer: Revisjon
 7. Etiske regler
 8. Obligatorisk etterutdanning:
 9. Prinsipprogram 2020 – 2023
 10. Arbeidsprogram 2020-2021
 11. Budsjett NTF
 12. Policydokumenter
 13. Minnefond for Knut og Liv Gard og for Frans Berggren
 14. NTFs landsmøte
 15. Valg

Nedlastbare pdfer av sakfremlegg og vedlegg er tilgjengelig for innloggede medlemmer

Sist oppdatert: 31. mars 2020