Tannlegestudiet i Oslo får flere kvinnelige søkere

Bilde

Opptakstallene for odontologistudiet ved de tre lærestedene i Norge; UiO, UiB og UiT, ble fremlagt i april. Hele 2026 unike søkere har oppgitt odontologi i sine søknader til Samordna Opptak og av disse har 614 studiet som sitt førstevalg.

Det har i flere år vært 153 studieplasser tilgjengelig hvert år til tannlegestudiene i Norge. Disse fordeles på følgende vis:

  • Universitetet i Oslo - 65
  • Universitetet i Bergen - 48
  • Universitetet i Tromsø - 40

2022
I 2022 søkte 2009 unike personer på opptak til odontologistudiene i Norge og 561 hadde studiet som sitt førstevalg. Flest søkere var det ved UiO der 261 hadde satt odontologi som sitt førstevalg. Med 65 plasser tilgjengelig var det 4,0 søkere per studieplass. Ratioen for de andre studiestedene var henholdsvis 3,9 på UiB og 2,8 ved UiT.

Derimot var det UiB som hadde høyest antall kvinnelige søkere sett i forhold til den relative søkermassen. 187 personer hadde UiB som førstevalg, og av disse var det 153 kvinner og 34 menn. Dette gir et forholdstall av 4,5 kvinner per mann. Forholdstallene mellom kvinner og menn ved de andre studiestedene var henholdsvis 3,0 ved UiO og 2,8 ved UiT

2023
I 2023 har tallene endret seg litt. Det er fortsatt UiO som har flest søkere til sitt tannlegestudium, og forholdet mellom antall førstevalgssøkere og antall plasser er økt fra 4,0 til 4,4. Om dette betyr at snittet for å komme inn faktisk blir høyere vet en ikke før til høsten når opptak er gjennomført. Forholdstallene ved de andre universitetene var henholdsvis 4,1 ved UiB (opp 0,2) og 3,3 ved UiT (opp fra 2,8).

Når det gjelder fordeling mellom kvinner og menn ser en nå at Universitetet i Oslo går forbi UiB som i 2022 hadde 4,5 kvinner per mann. Ved UiO er forholdstallet i 2023 4,1 kvinner per mann (opp hele 1,1) men det ved UiB har gått ned fra 4,5 til 3,1 (et fall på 1,4 kvinner per mann). Ved UiT har ratioen mellom kvinner og menn også gått i favør av mennene der en ser at forholdet mellom kvinner og menn går fra 2,8 til 2,0 kvinner per mann (et fall på 0,8).

Søknader vs opptak
Hva den faktiske fordelingen mellom kvinner og menn blir i førsteklassene vet en ikke før utover høsten 2023. Men tendensen om det stadig er flere kvinner enn menn som vil bli tannlege, står seg.

For mer informasjon om årets søketall se www.samordnaopptak.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 12. mai 2023