Nytt styre i NTF Student

Bilde

Det nye styret i NTF Student under Geiloseminaret 2023

Det nye styret i NTF Student hadde 19. januar sitt første møte i NTFs lokaler. Møtet ga dem en introduksjon til NTFs arbeid, en gjennomgang av vedtektene, nyttig informasjon fra tidligere studentleder Stine Arnesen, og en oversikt over planer, frister og aktiviteter for studentforeningen fremover - hvor første stopp er Geiloseminaret 20. - 21. januar.

Styret i NTF Student består av to representanter fra hvert av de odontologiske lærestedene i Norge, samt to representanter fra medlemmene ved de utenlandske læresteder. Valgene ble gjennomført digitalt i desember 2022. Styret konstituerer seg selv, og Sofie Marlen Mathisen ble valgt til ny leder av studentforeningen på møtet 19. januar.

NTF Students oppgave er å ivareta studentmedlemmenes interesser, bidra til gjennomføring og videreutvikling av arrangementer og aktiviteter, samt bidra til medlemsverving og formidle informasjon.

NTF Student har ca 700 medlemmer, og studentforeningen skal være et bindeledd mellom de ulike lærestedene for odontologi, og er studentenes stemme i samfunnsdebatten og innad i NTF.

Her er en kort introduksjon av det nye styret, og deres tanker om styrevervet:

Sofie Marlen Mathisen, eksamensår 2025, UiT - ny leder NTF Student

Jeg er 24 år og 3. års student her i Tromsø. Er østlending, men anser meg selv som nordlending. Alltid blid og glad, og sier sjeldent nei til en utfordring. Jeg har gjennom mine tre på studiet sett det fantastiske arbeidet til NTF student og er både motivert og inspirert til å ta stafettpinnen videre!

Jeg er tillitsvalgt for kullet mitt, et verv jeg stortrives med. Som representant for NTF student vil jeg sørge for å være et godt bindeledd mellom student og arbeidsliv. Jeg har masse engasjement og høy drivkraft til å jobbe for akkurat dette!

Vera Tran, eksamensår 2025, UiT

Jeg ønsker å bidra til at NTF Student kan være stemme for norske tannlegestudenters meninger og trivsel.

Som studiestedets representant er jeg inneforstått med at man må imøtekomme medelevers behov og ønsker, men også ha evne til å tenke rasjonelt og langsiktig. Jeg er løsningsorientert og er ikke redd for en utfordring.

Jeg har i mine tre år som student ved UiT tatt del i styret i odontologforeningen, og synes det er både gøy og givende å være engasjert og ta på meg verv.

Esther Varhaug, eksamensår 2025, UiB

Jeg går 3. året i Bergen - og stortrives i byen og med studiet. Jeg kommer opprinnelig fra Skien på Østlandet, og startet på studiet rett etter vgs - så er altså født i 2001 og er 21 år.

Jeg vil beskrive meg selv som positiv, engasjert og aktiv! Jeg er glad i nye utfordringer, og jeg har hørt så mye bra om NTF Student, og gleder meg til å kunne bidra inn i dette arbeidet som styremedlem!


Derja Awdi Husein-Omar, eksamensår 2025, UiB

Jeg går 3.kull odontologi på UiB, og gleder meg til å ta fatt på vervet som styremedlem i NTF Student. Dette er en unik mulighet til å vise engasjement for tannlegebransjen, ta del i det “utenomfaglige” og bli kjent med andre som utveksler erfaring, kunnskap og lidenskap for yrket og studenttilværelsen.

Målet er at NTF Student skal kunne bidra med studiehverdagen til en tannlegestudent, og jeg gleder meg til å skape bekjentskap til andre studiesteder og medstudenter på tvers av landet.

Nada Elathamna, eksamensår 2026, UiO

Jeg er generelt veldig aktiv i Odontologforeningen og har vervet som vertinne i hovedstyret. I tillegg innehar jeg også andre verv i hyttestyret og kiælderstyret, og sitter i redaksjonen i Tidens Tann. Jeg vil beskrive meg som en veldig engasjert person som ønsker at mine medstudenter skal ha en best mulig studiehverdag, noe jeg selv føler jeg kan bidra med.

Jeg trives med å ha en innflytelse i studentenes studiehverdag, samtidig som jeg elsker å bli kjent med nye mennesker. Styreverv i NTF Student gir meg mulighet til å bli kjent med de ulike studiestedene i Norge og bygge relasjoner med dem fra ulike steder.

Anna Maria Østbye, eksamensår 2026, UiO

Jeg heter Anna Maria Østbye, er 22 år og går andre året på tannlegestudiet i Oslo. Jeg trives veldig godt med å engasjere meg ulike verv, og er opptatt av at mine medstudenter skal ha det så bra som mulig. Nå for tiden er jeg blant annet i hyttestyret for tannlegehytta vår i Sørkedalen, og sitter i redaksjonen i Tidens Tann.

Et styreverv i NTF Student gir en unik mulighet til å få et innblikk i hva som skjer på de ulike lærestedene, og ha innflytelse på hverdagen til mine medstudenter. I tillegg ser jeg på dette som en fantastisk mulighet til å bli kjent med nye mennesker på tvers av studiesteder og utveksle erfaringer med hverandre. Jeg ser frem til en morsom og lærerik opplevelse som styremedlem hos NTF Student!

Jasmina Sakanovic, eksamensår 2024, Krakow Polen

På videregående var jeg med i elevrådet, her var jeg spesielt aktiv innenfor operasjons dagsverk (også kjent som OD-dagen), hvor jeg og andre elever hadde ansvar. Via dette ble jeg valgt ut til distrikts komitéen i Telemark, hvor vi hadde ansvar for operasjon dagsverk på forskjellige videregående skoler i Telemark. Kan legge til at jeg var økonomiansvarlig ved skoleballet på Skien VGS.

Jeg synes NTF virker både lærerikt og givende, og jeg gleder meg til å være en del av styret og bidra som student i utlandet!

Andrea Stenseth Markeng, eksamensår 2024, Krakow Polen

Jeg heter Andrea Stenseth Markeng, er 25 år og studerer ved Jagiellonian University i Krakow, Polen. Jeg har nå sittet ett år i styret, og ser frem til å kunne bidra ett år til. Jeg gleder meg til møte det nye styret og bli kjent med flere fremtidige kollegaer. Jeg har litt erfaring med organisasjonsarbeid fra tidligere og er behjelpelig med å utføre ulike oppgaver. Som utelandskontakt ønsker jeg å hjelpe andre medstudenter til å komme i kontakt med andre studenter ved de ulike studiestedene, samt være behjelpelig med å organisere ulike kurs etc. for studenter i utlandet.

 


Innspill eller ønsker?

Har du ønsker eller meninger om hva NTF Student burde drive med? Forslag til faglige arrangementer eller ønsker å bidra i foreningen? Ta kontakt med styrerepresentantene på ditt studiested eller send oss en e-post til student@tannlegeforeningen.no

Sist oppdatert: 23. januar 2023