Ønsker du å stille til valg i NTF Student?

Bilde

Styret i NTF Student består av to representanter fra hvert av de odontologiske lærestedene i Norge, og to representanter fra medlemmene ved utenlandske læresteder.  Nå er vi på jakt etter ny representanter for 2023!

Som styrerepresentant får du muligheten til å engasjere deg på vegne av tannlegestudentene, å bli kjent med organisasjonsarbeid og fremtidige kolleger, i tillegg til å knytte nettverk. Du er også NTFs kontaktperson på lærestedet. Styret i NTF Student er også alltid å finne på Landsmøtet og Geiloseminaret.  

Hvis du er interessert i å stille til valg ber vi deg melde deg til student@tannlegeforeningen.no så snart som mulig, og senest 30. november. Her legger du ved en presentasjon av deg selv som inkluderer hvorfor du ønsker å sitte i styret og et bilde av deg som kan brukes ved valg av representantene.  

Valget foretas elektronisk i begynnelsen av desember, og det nye styret trer i kraft på NTF Students årsmøte under Geiloseminaret i 20. - 22. januar. 

Vi håper å høre fra deg,  

Hilsen styret i NTF Student 

Sist oppdatert: 6. desember 2022