Odontologi blant de vanskeligste studiene å komme inn på

Bilde

Færre har søkt seg til høyere utdanning i år enn i fjor, men odontologi er fremdeles på toppen av tabellen over studier med høyest opptakskrav - kun slått av medisin og psykologi.

Søketallene fra Samordna opptak Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. viser at universiteter og høgskoler har lyst ut 62 191 studieplasser fordelt på 1 317 studier. Dette er det høyeste antall utlyste studieplasser noensinne. Ved årets søknadsfrist til Samordna opptak er det likevel 12,4 prosent færre søkere enn i 2021.

På listen over studiene med høyest poenggrense ligger medisin, psykologi og odontologi. Oversikten over opptaksgrensen på de ulike studiestedene viser at odontologi havner på 9. (UiO), 12. (UiB) og 18. (UiT) plass (se oversikt lenger ned).

Stor overvekt av kvinner
I 2022 har 80 729 kvinnelige søkere og 54 225 mannlige søkere søkt opptak til grunnstudier ved universiteter og høgskoler. Dette utgjør en kvinneandel på 59,8 prosent og en mannsandel på 40,2 prosent. Odontologi er nok en gang blant studiene med høyest andel kvinner, hvor de foreløpige tallene fra Samordna opptak viser at 72% av de som er tilbudt studieplass er kvinner. (Les også: 3 av 4 søkere på odontologi er kvinner).

Akademikerne mener at kjønnsforskjellene i opptakstallene er urovekkende store og kan utgjøre et samfunnsproblem. Les mer på www.akademikerne.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.


For mer informasjon om søker- og opptakstall for 2022 se www.samordnaopptak.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Slik ser listen over studiene med høyest snitt i ordinær kvote:

Ordinær kvote

Sted

Studium

Grense

UiO

Medisin, høst

69,6

NTNU

Medisin

69,2

UiO

Medisin, vår

68,8

NTNU

Medisin, Trondheim/Levanger

68,7

NTNU

Medisin, Trondheim/Ålesund

68,6

UiB

Medisin

68,3

UiT

Medisin

68,2

UiO

Psykologi, høst

68,1

UiO

Odontologi

67,7 (67,0 i 2021)

NTNU

Industriell økonomi og teknologiledelse

66,9

UiO

Psykologi , vår

66,7

UiB

Odontologi

66,6 (66,5 i 2021)

NTNU

Medisinsk og biologisk kjemi

66,3

NTNU

Psykologi, profesjonsstudium

66,2

UiO

Honoursprogram, Realfag

66,1

NTNU

Ingeniør, bygg, fleksibel

66,1

UiB

Psykologi, profesjonsstudium

66,0

Odontologi UIT

Odontologi

66,0 (66,2 i 2021)

Sist oppdatert: 10. august 2022