Hev studiestøtten!

Bilde

Pandemien har gått ut over studenter som trenger hjelp for å klare studiehverdagen. Nå går Akademikerne og Norges Studentorganisasjon (NSO) ut med krav om at studiestøtten må økes til 1,5 G for at alle skal ha muligheten til å få en utdannelse, uavhengig av sosial bakgrunn.

I løpet av 2020 og 2021 fikk studenter utfordringer med å få endene til å møtes, noe som vanskeliggjorde selve studiene i en ellers vanskelig situasjon. Mange studenter mottok støtte fra familie eller valgte å flytte hjem. Noen valgte å låne penger. For noen ble det for vanskelig å gjennomføre studiene og de måtte avslutte.

Ingen studenter kan leve av den nåværende studiestøtten alene. De månedlige utgiftene må dekkes inn ved deltidsarbeid eller hjelp hjemmefra. Men foreldres lommebok skal ikke være avgjørende for å kunne gjennomføre studier. Ei heller tidkrevende deltidsjobbing. Pandemien avdekket og satte på spissen den utfordrende økonomiske situasjonen studenter til vanlig lever med.

Skal man leve opp til det uttalte målet om like muligheter for å studere må studiestøtten styrkes til et nivå der heltidsstudenten er faktum.

- Skal Norge utvikle nye arbeidsplasser og gjennomføre det grønne skifte må studentene bidra gjennom fullt fokus på studiene, sier Sara Strand, leder av NTF Student og bidragsyter i Akademikernes kampanje. - En bedre støtteordning vil gi økt gjennomføringsgrad og sikrer studentenes læringsutbytte, legger hun til

NTF støtter studentenes krav om bedre studiefinansieringsordning. Gjennom vår hovedsammenslutning Akademikerne, og i samarbeid med NSO jobber vi for å heve studiestøtten til 1,5 G.

Se Akademikernes kampanjevideoer under

Les mer:

Sist oppdatert: 26. oktober 2021