Nytt styre i NTF Student

Bilde

Det nye styret består av åtte representanter, to fra hver av de norske og utenlandske institusjonene.

NTF Students oppgave er å ivareta studentmedlemmenes interesser, bidra til gjennomføring og videreutvikling av arrangementer og aktiviteter, samt bidra til medlemsverving og formidle informasjon. NTF Student har 600 medlemmer og studentforeningen er et eget organ i NTF på lik linje med lokalforeningene. Studentforeningen er et bindeledd mellom de ulike lærestedene for odontologi, og er studentenes stemme i samfunnsdebatten og innad i NTF.

Styret i NTF Student består av to representanter fra hvert av de odontologiske lærestedene i Norge, og opptil to representanter fra medlemmene ved utenlandske læresteder. Ifølge vedtektene foregår valg av representanter ved lærestedene elektronisk i forkant av årsmøtet, mens det på årsmøtet skal velges en leder og en nestleder blant de valgte styrerepresentantene.

Følgende er valgt inn i det nye styret for 2021:

Leder: Sara Strand (UiT)

Nestleder: Rayyan Rezaei (Riga)

Styremedlemmer:
Lars Eikehaugen Fadnes (UiB)
Elise Janson (UiB)
Dalal Jaber (UiO)
Dalia Shwan (UiO)
Stine Arnesen (UiT)
Maiken Wang (Poznan)

Innspill eller ønsker?

Har du ønsker eller meninger om hva NTF Student burde drive med? Forslag til faglige arrangementer eller ønsker å bidra i foreningen? Ta kontakt med styrerepresentantene på ditt studiested eller send oss en e-post til student@tannlegeforeningen.no

For mer informasjon om NTF Student, følg oss på Facebook Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 25. mars 2021