Studentene har fått gjennomslag for milliardstøtteordning

Bilde

Stortinget vedtok i dag en krisestøtteordning for studenter med opplevd inntektstap grunnet pandemien i vårsemesteret 2021

Det er opposisjonspartiene Ap, SP, SV og FrP som står bak forslaget. Studentleder i NTF Student Lena Monsen er svært fornøyd med støtteordningen

- Dette er en veldig bra dag for oss studenter. Som så mange andre grupper i samfunnet sliter vi også økonomisk under pandemien. Mange finansierer studietiden sin med deltidsjobb i bransjer som er stengt eller har sterke restriksjoner. Jeg håper denne ordningen kommer raskt på plass og treffer nettopp dem som har mistet denne inntekten og som har vært usikre på om de kan prioritere studiene sine, sier Monsen.

Hele vedtaket lyder som følger «Stortinget ber regjeringen raskest mulig opprette en krisestøtteordning for studenter som har opplevd inntektstap grunnet coronapandemien i vårsemesteret 2021. Ordningen skal være mer tilgjengelig og ha en høyere stipendandel enn ordningen våren 2020 og ta utgangspunkt fra en ramme hvor stipendene utgjør 1 mrd. kroner»

President i Den norske tannlegeforening, Camilla Hansen Steinum er også glad på studentenes vegne:

- Dette er veldig gode nyheter, og viktig for studentene, men også for samfunnet som er avhengig av at flest mulig kan prioritere og fullføre studiene sine. Jeg håper denne ordningen vil gjøre den økonomiske hverdagen under pandemien litt enklere for studentene, sier Steinum.

- Studenter som rammes av koronakrisen bør heller ikke på sikt komme dårligere ut enn tidligere studenter. Ordningen vil ikke treffe alle, fordi mange studenter ikke har fått ekstrajobben de ellers ville fått, og omfattes dermed ikke av ordningen. Akademikerne har i mange år jobbet for å heve den generelle studiestøtten for alle studenter til 1,5 G. Den økonomiske situasjonen for mange studenter er stram fra før, og koronakrisen har forverret situasjonen. NTF støtter Akademikerne i at hele gruppen bør løftes permanent med økt studiestøtte, avslutter Steinum.

Les Akademikernes leder Kari Solliens uttalelse her. Lenke til et annet nettsted.

Sist oppdatert: 26. oktober 2021