Valg av nytt styre til NTF Student

Bilde

Ønsker du å stille til valg? Send oss en e-post til student@tannlegeforeningen.no så snart som mulig, og senest innen 2. februar 

Styret i NTF Student består av to representanter fra hvert av de odontologiske lære-stedene i Norge, og opptil to representanter fra medlemmene ved utenlandske læresteder. Valg av representanter ved lærstedene foretas elektronisk.

Som styrerepresentant får du muligheten til å bli kjent med organisasjonsarbeid og fremtidige kolleger, og til å engasjere deg på vegne av tannlegestudentene. Du er også NTFs kontaktperson på lærestedet.

Interessert i å stille til valg?
Send oss en e-post til student@tannlegeforeningen.no så snart som mulig, og senest innen 2. februar.
Legg ved en presentasjon av deg selv og hvorfor du ønsker å sitte i styret.

Sist oppdatert: 5. februar 2021