Vinner av Studentforskerprisen 2020

Årets studentforskerpris gikk til Signe Marie Johansen & Synne Mikkelsen fra Universitetet I Tromsø med oppgaven "Comparing apical bacterial leakage using two different obturation techniques in human upper incisors: An in vitro pilot study".

NTFs Studentforskerpris
Studentforskerprisen kåres blant utvalgte masteroppgaver fra de odontologiske lærestedene i Norge. Tradisjonelt blir kåringen foretatt på basis av presentasjoner som holdes under landsmøtet, men denne gangen ble også dette annerledes. I år hadde lærestedenes utvalgte spilt inn digitale presentasjoner av sine oppgaver.

Gratulerer til Signe Marie Johansen & Synne Mikkelsen fra Universitetet I Tromsø som gikk av med seieren!

I begrunnelsen vektla juryen klinisk relevans for både allmennpraktiker og spesialist, metodebruk og studieoppsett, grundig og oversiktlig presentasjon av funn, samt at forskningen bidrar til motivasjon og inspirasjon til mer faglig nysgjerrighet.

Prisen består av 15.000 kroner, diplom og presentasjon i Tidende. Juryen har bestått av NTFs utdanningssjef Øyvind Asmyhr samt en representant fra hvert lærested; Kristin Klock (UiB), Qualbi Khan (UiT) og Ulf Ris (UiO).

Sist oppdatert: 6. desember 2022