Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene samt følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding
Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene samt følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding

Resultatene fra studiebarometeret 2019 er klare

statistikk fra studiebarometeret 2019

Sammenlikning for de norske lærestedene i odontologi. Illustrasjon hentet fra Studiebarometeret 2019 (NOKUT)

Resultatene fra studiebarometeret 2019 viser at odontologistudentene er godt fornøyde - og hardtarbeidende.

Undersøkelsen utføres årlig blant alle høyskoler og universiteter i Norge, og studentene stilles spørsmål om blant annet studie- og læringsmiljø, undervisning, tilbakemelding og veiledning, læringsutbytte og tilknytning til arbeidslivet. I tillegg får studentene spørsmål om medvirkning, motivasjon, studieinnsats og forventninger. 

Tilfredsheten har økt siden 2018
I rapporten som er publisert på nokut.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu viser tallene at odontologistudentene jevnt over er fornøyd med kvaliteten på studiene. Best gjennomsnittsscore får UiB med 4,4 (på en skala fra 1 til 5, der 5 er mest positiv), mens UiO får 3,8 og UiT 4,2. Gjennomsnittlig scorer odontologi 4,2 - noe som er en bedring på 0,2 siden 2018.

Mest tidkrevende studier
Igjen scorer odontologistudenter svært høyt når det gjelder ukentlig tidsbruk på faglige aktiviteter (dvs. kombinasjonen av organiserte læringsaktiviteter og egenstudier). Sammen med arkitektstudentene ligger de de kommende tannlegene øverst med 47–48 timer i uken på faglige aktiviteter. Til sammenlikning sier medisinstudentene at de bruker 43–44 timer, og de fem utdanningstypene med lavest faglig tidsbruk ligger alle på under 30 timer i uken.

Se alle resultater fra studiebarometeret i NOKUT-rapportenlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu eller gå til www.studiebarometeret.no for å sammenlikne de tre norske lærestedenelenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

statistikk tidsbruk

Om studiebaromeretet
Den nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret utføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Undersøkelsen ble gjennomført for syvende gang høsten 2019. Nesten 32 000 studenter svarte på undersøkelsen, noe som utgjør en svarprosent på 49. 1 054 odontologistudenter deltok i undersøkelsen for 2019.

Les mer på www.studiebarometeret.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Sist oppdatert: 5. februar 2020