Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene samt følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding
Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene samt følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding

Nytt styre i NTF Student

Bilde

Nytt styre i NTF Student: styre (fra venstre): Pernille M. Slettestøl (Krakow), Bent Vidar Yttervoll (UiT), ny leder - Lena Monsen (UiT), Ingeborg Linnea Hansen (UiB), Ottar M. Moen (UiB), Inger Marie Tellefsen (Poznan). Ikke til stede: Mohammad B. Korkosh (UiO) og nestleder - Jabar Ali Shah (UiO)

Årsmøte for NTF student ble gjennomført på Geilo 24. januar. Her ble årsberetningen for 2019 gått gjennom, sammen med handlingsplan for 2020 og gjennomføring av valg.

Styremedlemmene i NTF Student er valgt ved lokale og elektroniske valg ved studiestedene, men fordeling av verv gjennomføres ved valg på årsmøtet. Følgende ble valgt til leder, nestleder og informasjonsansvarlig for studentforeningen

Leder:
Lena Monsen (UiT)

Nestleder:
Jabar Ali Shah (UiO)

Informasjonsansvarlig:
Ingeborg Linnea Hansen (UiB)

Styremedlemmer:
Bent Vidar Yttervoll (UiT)
Ottar M. Moen (UiB)
Mohammad B. Korkosh (UiO)
Pernille M. Slettestøl (Krakow)
Inger Marie Tellefsen (Poznan)

Innspill eller ønsker?

Har du ønsker eller meninger om hva NTF Student burde drive med? Forslag til faglige arrangementer eller ønsker å bidra i foreningen? Ta kontakt med styrerepresentantene på ditt studiested eller send oss en e-post til student@tannlegeforeningen.no

Sist oppdatert: 31. januar 2020