Student på NTFs landsmøte

Utdeling NTFs studentforskerpris

Utdeling NTFs studentforskerpris

Landsmøtet er en nyttig øvelse i valg, prioritering og kritisk tenkning for studenter. Overfloden av ulike muligheter i både fagprogram og utstilling er et godt speilbilde på arbeidshverdagen som venter ved endte studier. Hvilket utstyr og kunnskaper kommer man egentlig til å trenge? Hvilken vei bør man gå – og hvor er odontologien som fagfelt på vei?

Kunsten å tenke kritisk

Tematikken på årets studentforedrag var dermed også særdeles passende – Andreas Wahl ga med sitt foredrag «Kritisk tenkning» gode refleksjoner på både naturvitenskap og hvem og hva man burde stole på i dagens informasjonssamfunn. Odontologien er som andre naturvitenskaplige studier med enn bare en samling fakta og kunnskaper – det er en måte å jobbe, tenke og forstå verden på. Og det er nysgjerrighet og lysten til å vite mer som driver faget fremover.

Andreas Wahl kom med noen klare oppfordringer når det gjelder hvilken informasjon man stoler på og sprer videre. Hvem står bak informasjonen, og hvilke agenda har de? Har den som uttaler seg autoritet på området? Hvis avsenderen er «ekspert» - hva er han/hun ekspert på – fog er det deres fagfelt de uttaler seg om? Hvor og når er informasjonen opprinnelig publisert? For vitenskapelige studier - hva var kriteriene for studien, og finnes det annen forskning som støtter resultatene? Og helt til slutt – lytt godt og prøv og forstå de som har en annen mening enn seg selv.

Grønne valg

Det var også engasjement og innspill fra studentene som har løftet tematikken miljø og bærekraft, og det er mye takket være de kommende tannlegene at dette i år ble valgt som hovedtema for årets landsmøte. Også på dette området står valg og prioritering sentralt. Bærekraft er et innviklet og komplisert tema og det er vanskelig å vite hva man burde velge, og hvilke miljøavtrykk de ulike valgene man tar har. Klimasekvensene på årets landsmøte var på ingen måte ment å skulle gi deltakerne svar på disse vanskelige spørsmålene, men har markert startskuddet til et langsiktig arbeid hvor vi sammen skal forsøke å minske odontologiens utslipp, plastforbruk og negative avtrykk. Les mer om grønne valg i den odontologiske hverdagen i egen nettsak.

Solide posterpresentasjoner og NTFs studentforskerpris

Uten forskning er det vanskelig å drive faget fremover. Med NTFs studentforskerpris ønsker Tannlegeforeningen å stimulere til mer forskning og flere kritiske spørsmål allerede i studietiden. Hvert år blir to masterprosjekter fra hvert av de norske lærestedene nominert til prisen, som presenteres på NTFs landsmøte. Presentasjonene vurderes så basert på kreativitet, selvstendighet, faglighet og fremføring, og vinneren honoreres med 15.000 kr, diplom og presentasjon i NTFs Tidende. I år var det Thea Smedsrud Bjørnstad fra UiO som gikk av med seieren. Les mer om priser og hederstegn på NTFs landsmøte.

Sees vi til neste år?

Landsmøtet har tre ben å stå på – fagprogrammet, utstillingen og det sosiale programmet. Landsmøtet er den største «happeningen» i den norske dentalbransjen og en unik mulighet for studentene å utvide det profesjonelle nettverket, noe som kan komme godt med den dagen studentene skal ut i den «virkelige» hverdagen. Dessuten er jo deltakelse for medlemmer av NTF Student og årskandidater helt gratis!

Det er med andre ord mange gode grunner til at du allerede i dag bør markere dagene for landsmøtet 2020 i kalenderen; 29. – 31. oktober - på Lillestrøm. Håper vi sees der!

Sist oppdatert: 4. februar 2020