Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene samt følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding
Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene samt følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding

Her er de nominerte til NTFs Studentforskerpris 2019!

utdeling av NTFs studentforskerpris 2018

utdeling av NTFs studentforskerpris 2018

Den årlige NTFs Studentforskerpris gir studentene mulighet til å presentere masteroppgaver/studentprosjekt på NTFs Landsmøte. Her er årets nominerte.

Om NTFs studentforskerpris

Hvert av de norske lærerstedene utnevner to presentasjoner. Oppgavene presenteres i form av en poster hvor det er 5 minutter til presentasjonen og 5 minutter til spørsmål. Presentasjonene vil bli vurdert av en jury som blant annet vil vektlegge kreativitet, selvstendighet, faglighet og presentasjonsevne. Beste presentasjon honoreres med kr 15 000, NTFs diplom og presentasjon i NTFs Tidende.

Årets nominerte:

Universitetet i Oslo

  • “Påvisning av antibiotikaresistens hos Gram-negative stavbakterier fra pasienter med periodontitt" v/ Thea Smedsrud Bjørnstad
  • “Oral helse og munnstell hos eldre - Utvikling og en evaluering av brukervennligheten til en munnstellboks i hjemmetjenesten" v/ Hoda Shamsolebad og Sara Hakkebo Kroglund

Universitetet i Tromsø

  • “Tannhelsetilbudet til innsatte i norske fengsler: En spørreundersøkelse blant fengselsansatte og fengselstannleger" v/ Tiril Berggren, Therese Bondø og Erik Haugli Endresen
  • “Antibiotic prescription among Norwegian dentists (2010-2016)“ v/ Tiril Colberg Evensen og Eveline Røberg

Universitetet i Bergen

  • “Korrelasjon mellom oral status på ortopantomogram og infeksiøs endokarditt med orale bakterier" v/ Martha R Jacobsen og Friederike Wünsche
  • “Demens oral helse" v/ Julie H Johnsen
Sist oppdatert: 4. februar 2020