Kjære kolleger!

Hilsen fra lederen, april 2020

Leder i medlemsbladet Dens in Mente nr 1/ 2020


Jeg håper at innen dere får lest dette så har vi kommet til bortimot normal hverdag, med timebøkene som vi er vant med og syting over å måtte være for lenge på jobb. Blir bare luksusproblemer det i disse tider, men hvem skulle trodd dette var mulig?

Covid-19 pandemien har slått knockout på økonomien, fått oss til å tenke tanker som bare var å anse som "skremselspropaganda" for kort tid tilbake, og minnet oss om hvor sårbar den private tannhelsetjensten egentlig er. Mange står i fare for å lide stort i lange tider under store nylån for å overleve dette, oppleve stopp i
utviklingen og oppdateringen av utstyr og teknikker, for å kunne hente seg inn i gjen etter at dette er over. Hvem vet hvor langvarig ettervirkningen av dette blir, men det som er sikkert, er at mange ting i samfunnet aldri kommer til å bli det samme igjen. Vi blir nødt til å tenke annerledes på investeringer og kanskje
mengden lånefinansiert utvikling.

Det er ikke så lenge siden jeg skrev noen ord om at en bakteriell pandemi kunne være den største trusselen av alt i vår tid. Det ble riktignok en viral pandemi, men uansett burde dette være noe man i etterkant kan argumentere med for å begrense utenlandsbehandlinger. Hvem vet hva man drar med seg hjem. Helsemyndighetene har mer enn nok å drive på med nå, så det kan hende de glemmer det, men NTF kommer til å minne dem på det.

Det er nå, som dere vet, blitt etablert støtteordninger for privatpraktiserende. Ordningene er litt annerledes avhengig av om man er ENK som jobber for et AS eller om man er ansatt osv. Jeg har et behov for å understreke at hvis man i den sammenheng finner ut at man helst burde stenge klinikken/driften for å lide
minst mulig av denne situasjonene, sånn rent økonomisk, så plikter vi til å finne en samarbeidende tannlege som kan passe på våres akutte pasienter. Når det gjelder eventuelt bekrefta smittede pasienter skal disse alltid henvises til Skien tannklinikk.

Så vil jeg informere om at jeg, som lokalforeningsleder, sitter med intrykket av at samarbeidet mellom det offentlige og private fungere bra i "Vestfold". Det er viktig at privat sektor passer på sine pasienter, utfører nødvendig akuttbehandling, husker på at vi har tilgjengelige spesialister i lokalområdet, og benytter seg av å
ordne litt vakt seg imellom, hvis det er behov for det. Jeg har fortløpende møter med DOT og NTF, og det jeg med trygghet kan si, er at denne krisen har ført oss alle nærmere. Vi har et mye tettere samarbeid og informasjonsflyt oss i mellom enn vi noen annen gang har hatt før. Selv ikke under utformingen av høringssvaret til Stortinget under kommunereformen hadde vi et slikt samarbeid.

Med ønsker om en god påske og håp om å kunne returnere til det vanlige innen kortest mulig tid,
Mvh Faruk Surbehan

Sist oppdatert: 7. mai 2020