TSE modul 10 - Periodontale sykdommer

Målgruppe
Tannleger

Sted og tid
Rica Dyreparken Hotell, Kristiansand

 • Første samling: 10. og 11. februar 2022
 • Andre samling: 31. mars og 1. april 2022

Påmeldingsfrist
14. januar 2022

Kurskontakt Vest-Agder
Per A. Myklebost
E-post: per.myklebost@hotmail.com

Kursavgift
Kr. 13.000
Merk nytt: avgift for lunsj og pausebevertning er inkludert i kursavgiften.

Avmelding
Les mer om avmeldingsrutiner på nettsiden, under "Kurs og utdanning"

Tannleger som ikke er medlem av NTF vil bli avkrevd en forhøyet kursavgift på
kr. 17.000 for deltakelse, dersom det er plass på kurset.

Forutsetningen for godkjent TSE-kurs er tilstedeværelse på samlinger og aktiv deltakelse i gruppearbeid. Gruppene følges opp av de fagansvarlige i hele kursperioden, dessuten av lokal kursleder og NTFs sekretariat.


Diagnoser, Behandling og HELFO-regler

Kursinnhold
Selv om tannhelsen i Norge blir stadig bedre, er det fremdeles et stort behov for periodontal behandling, spesielt i den voksne befolkningen. Denne TSE-modulen gir deltakerne anledning til å oppdatere sin kunnskap om utvikling av periodontitt, mikrobiologi og anamnese. Alle emner blir eksemplifisert med kliniske kasus. Videre gjennomgås hvordan man stiller en diagnose og legger en behandlingsplan, samt hvordan man gjennomfører en systematisk behandling. Vedlikehold av behandlingsresultat og protetisk rehabilitering blir også belyst sammen med relevant regelverk for HELFO-refusjon.

Det blir lagt ut støtteark til forelesningene på nett. Mellom samlingene blir det lagt ut relevant litteratur og multiple-choice test for egensjekk av kunnskap. Kliniske kasus vil bli drøftet i grupper. Trinn-for-trinn forklaring av kliniske prosedyrer i egne nettforelesninger.

Kurset vil bl.a. inneholde følgende temaer:

 • Forekomst
 • Mikrobiologi / Bruk av antibiotika
 • Årsaker til, og utvikling av periodontitt
 • Allmennhelse som risik for periodontitt
 • Periodontitt som risiko for allmennhelse
 • Diagnostikk: klinisk, røntgenologisk, mikrobiologisk
 • Hvem er risikopasienter?
 • Behandlingsplan
 • Behandling av marginal periodontitt
 • Vedlikeholsbehandling
 • Protetisk rehabilitering
 • Oppfølging av implantater og forebygging av periimplantitt
 • Akutte tilstander i gingiva/periodontalt vev
 • Mucogingival behandling
 • Muligheter og begrensninger i benregenasjonsbehandling
 • HELFO-regelverk av betydning for de ulike behandlinger

Fagansvarlige/foredragsholdere:

Kristin M. Kolltveit
tannlege, spesialist i periodonti, Dr.odont, privatpraksis

Kari-Mette Andersen
tannlege, spesialist i periodonti, stipendiat i mikrobiologi, UiO/UiT, privatpraksis

NTF vil alltid operere i tråd med myndighetenes råd og regler for smittevern og tilpasse kurstilbudet i takt med gjeldende anbefalinger. Dette innebærer blant annet:

 • Lokaler som brukes til kurs med fysisk deltakelse skal kunne sikre god avstand mellom deltakerne
 • Avvikling av pauser og lunsj skal gjennomføres på en trygg og sikker måte
 • Ekstra renhold og tilgang på Antibac
 • Tilrettelegging for digital gjennomføring av gruppearbeid og veiledning hvis det skulle oppstå behov for dette

NTF forutsetter at alle kursdeltakere følger følgende forholdsregler for å unngå smitte:

 • Hold deg hjemme dersom du er syk eller har symptomer.
 • Hold minimum 1, helst 2 meters avstand til andre deltakere og kursgivere.
 • Ha god håndhygiene og hoste-etikette.
 • Unngå kollektivtransport i rushtiden hvis mulig.

TSE

Sist oppdatert: 2. mars 2022