Dagskurs i behandling av traumer

Reponere, trepanere, restaurere, ekstrahere, observere, regulere?

Dato: Fredag 7. februar 2020 kl. 09:00–16:00
Sted: Dyreparken Hotell (Dyreparkveien 2, 4636 Kristiansand)

Kursholdere: Lægreid, Baardsen og Midtbø

Foredragsholderne vil ta for seg behandling av traumatiserte tenner og diskutere ulike restorative behandlingsalternativ ved tanntraumer. Det vil være alt fra den initielle akuttbehandlingen til den ferdige restaureringen.

Aktuelle problemstillinger vil være: Hva er riktig akuttbehandling? Kan tannen restaureres med kompositt? Eller må det lages krone, og i tilfelle når? Hvordan får vi et estetisk godt resultat? Dersom tannen går tapt, hva er da den beste behandling? Kjeveortopedi, implantat, bro?

Foredraget vil være basert mye på kliniske kasus, og en diskusjon rundt disse.

Informasjon om påmelding

Meld deg på ved å sende epost til kursvatf@outlook.com

Husk å oppgi:
- Fullt navn
- Medlemsnummer i NTF (må oppgis hvis du vil ha timene registrert).
- E-postadresse

Dersom faktura skal sendes til andre enn den påmeldte må vi få beskjed om det. Fakturering skjer via e-post som dere oppgir.

Påmelding

Meld deg på ved å sende epost til kursvatf@outlook.com

Sist oppdatert: 6. januar 2020