Oppdaterte råd og retningslinjer

25. mai: Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) har oppdatert sine nettsider med anbefalinger og råd til tannhelsetjenesten.

Lukk melding
Oppdaterte råd og retningslinjer

25. mai: Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) har oppdatert sine nettsider med anbefalinger og råd til tannhelsetjenesten.

Lukk melding

TSE modul 9 - Endodonti

Målgruppe
Tannleger

Sted og tid
Tromsø

Første samling: 10. og 11. februar 2020
Andre samling: utsatt til 18. og 19. september 2020

Påmeldingsfrist
15. januar 2020

Lokal kurskontakt Tromsø
Elsa Sundsvold
Tlf: 41 55 91 84
E-post: ehi-sund@online.no

Kursavgift
Kr. 11.500
Merk: avgift for lunsj o.a. fastsettes lokalt og kommer i tillegg til kursavgiften.

Avmelding
Les mer om avmeldingsrutiner på nettsiden, under "Kurs og utdanning"

Tannleger som ikke er medlem av NTF vil bli avkrevd en forhøyet kursavgift på
kr. 15.000 for deltakelse, dersom det er plass på kurset.

Forutsetningen for godkjent TSE-kurs er tilstedeværelse på samlinger og aktiv deltakelse i gruppearbeid. Gruppene følges opp av de fagansvarlige i hele kursperioden, dessuten av lokal kursleder og NTFs sekretariat.


"Når det blir nødvendig med en fylling, og hvordan gjør vi det?"

Kursinnhold
Endodonti har nå fått en EGEN modul og har ekspandert til det dobbelte fra det som ble tilbudt på den "gamle" Modul 2. Nå har du bokstavelig talt muligheten til å dukke ned i røttene og suge til deg kunnskap sammen med kolleger på to samlinger á to dager.

Her vil du få delta i en inspirerende reise i endodontiens verden gjennom:

 • Forelesninger krydret med interaktiv deltagelse
 • Materiale til understøttelse for forelesningene på nett
 • Multiple choice spørsmål i etterkant av samlingene (egensjekk av kunnskap)
 • PBL (problembasert læring) i grupper, store og små, hjemme og/eller på samlinger
 • Kasuistikker og behandlingsplanlegging
 • Kliniske "how-to" videoer
 • Diskusjoner i plenum
 • Tips og gode råd til hvert tema i forelesningsrekken

Noe av det mest interessante med vår nye Modul 9 er HANDS-ON kurs som vi tilbyr på begge samlingene! Dette har vært etterspurt i den forrige Modul 2 hvor vi ikke fant tid til å legge inn dette:

1. samling: Manuell- og maskinell instrumentering i plastblokker/tenner og egne medbrakte ekstraherte tenner.

2. samling: Fylling av kanaler med kald lateralkondensering og varm teknikk i plastblokker/tenner og medbrakte ekstraherte tenner.

Endodontisk kirurgi er også implementert i vår nye Modul 9. Her vil det tas opp:

 • instrumenter
 • materialer
 • teknikker
 • behandlingsplanlegging og gjennomføring
 • prognosevurdering
 • anbefalinger for henvisning

Faget endodonti fortsetter å forandre seg og å utvikle seg raskt. Derfor er det viktig at vi alle følger med. Vi gleder oss til å se deg på kurs i endodonti, Modul 9!


Fagansvarlige/foredragsholdere:

Unni Endal
Universitetslektor, spesialist i endodonti, UiO

Markus Haapasalo
Professor UBC, Vancouver

Informasjonsboks

Tekst

Sist oppdatert: 24. mars 2020