Kragerøkurset 2023

En total tilnærming til pasienten: Hvordan møte pasientens forventninger og krav - og samtidig holde fag og vitenskap i hevd?

Telemark tannlegeforening ønsker velkommen til Kragerøkurset!

Tid: 9. - 10. juni 2023

Sted: Kragerø Resort

Påmeldingsfrist: 15. mai 2023 kl. 2100

Kurset teller 9 timer i NTFs etterutdanningssystem

Om kurset:

En god anamnese og grundig undersøkelse er første steg i vurdering og planlegging for pasienter som ønsker bedring i sin orale funksjon og estetikk. Ulike sykdommer og medikamenter kan i stor grad påvirke vår behandling og pasienten sin respons på behandlingen. Pasienten sine ønsker og plager er viktige i journalopptak og videre planlegging. Diagnoser, forbehandling og rehabiliteringen i munnen inkluderer helhetlig kjennskap til den enkelte pasient. Ikke bare må aspekter ved allmennhelse og orale infeksjoner vurderes, men sosiale faktorer og forventningene som pasienten og omgivelsene har til tannbehandlingen må kartlegges og avklares – også når det gjelder tidsaspektet. Og hvordan var det nå igjen, med den nye perio-registreringen? Helgens kurs er en gjennomgang av vurderingspunkter og faktorer som er kritisk for god planlegging av rehabilitering på kort og lang sikt, (forankret med vitenskapelig dokumentasjon) og belyst med både enkle og mer komplekse pasientkasus. Vi har også rom og tid for diskusjon av kasus og ulike problemstillinger. Vi håper kurset kan hjelpe deg til å skrive en enda bedre journal og gi deg flere verktøy i pasientbehandlingen.

Kurset vil gå nærmere inn på ulike protetiske behandlingsalternativ når resttannsettet er redusert:
kombinasjonsprotetikk, avtakbare løsninger og broløsninger. Kurset vil også se på utfordringer med misfarvede rotfylte tenner i estetisk sone og hvilke muligheter man har for å maskere dette. Ulike keramer og indikasjonsområder vil derfor bli belyst. Gjennom kliniske kasus vil problemstillinger bli vurdert, og vi vil diskutere fordeler og ulemper med de ulike behandlingsalternativer. Problemstillingene vil forsøkes løst med støtte i vitenskapelig litteratur.

Målet med kurset er å øke kunnskapen rundt de mulighetene og begrensninger man har i et redusert tannsett, samt å gjøre det enklere for allmennpraktikeren å bedømme tannens diagnose, behandlingsalternativer og prognose.

Priser:

Kursavgift: 5700,- Inkluderer foredrag, lunsj og konferansepakke begge dager og sosialt arrangement)
Ledsager: 1790,-
Hotellrom: 1495,- for enkeltrom, 1170- for dobbeltrom pr. pers

Spørsmål?

For eventuelle spørsmål, kontakt lokal kurskontakt i Telemark Christine Aanesen på e-post: ttfkursnemda@gmail.com

Fredag 9. juni

08:45 – 09:00 - Åpning, kaffe og seating
09:00 – 12:00 - Kurs
12:00 – 13:00 - Lunsj
13:00 – 14:45 - Kurs
15:30 - Sosialt arrangement
20:00 - Festmiddag

Lørdag 10. juni

09:30 – 13:00 - Kurs
13:00 – 14:00 - Lunsj


Sosialt program

Årets arrangement vil finne sted i Kragerø resorts beach club som er i gangavstand fra hotellet.
Sosialt arrangement vil foregå på terrassen på Kragerø-resort og artist er Didrik Solli-Tangen med band.

Kursholdere:

Dagmar Fosså Bunæs
Spesialist i periodonti og PhD fra UiB.

Hun har siden 2018 arbeidet som førsteamanuensis ved UiB med ansvar for undervisningen i periodonti for tannlegestudenter og spesialistkandidatene i periodonti. Hun arbeider også som spesialist privat. Hun er seksjonsleder for seksjon for periodonti.Christine Jonsgar
Spesialistutdannelse i oral protetikk ved UiB.

Hun har bred erfaring som allmenntannlege og spesialist privat og på universitetet, der hun har undervist på grunnstudiet siden 2003, og siste år som klinisk veileder på spesialistutdanningen i Bergen. Hun har lang erfaring i bittrehabilitering og implantatprotetisk behandling.

 

Cecilie Gjerde
Spesialist i oral kirurgi og oral medisin og PhD fra UiB.

Hun er seksjonsleder på klinikk for oral kirurgi og oral medisin med ansvar for den kliniske utdannelsen Forsker på bruk av stamceller i beinregenerasjon, og klinisk forskning innen oral kirurgi og oral medisin. Jobber deltid privat, fjerner ca 1000 visdomstenner årlig, setter inn nærmere 500 implantater. Ambulerer til Svolvær som oralkirurg 8-10 ganger årlig siden 2007.

Påmelding

NB!

Hotellrom MÅ bestilles pr mail til Åse/Telemark tannlegeforening:

Booking@krageroresort.no

Man kan ikke bestille online via andre bookingkanaler eller pr telefon.

Sist oppdatert: 15. mai 2023