TSE modul 7 - Restorativ behandling / AVLYST

Målgruppe:
Tannleger

Sted og tid:
Clarion Collection Hotel Bryggeparken Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu., Skien

 • Første samling: fredag 10. og lørdag 11. mars 2023
 • Andre samling: fredag 21. og lørdag 22. april 2023

Påmeldingsfrist - utvidet frist:
10. februar 2023

Kontaktinfo Telemark:
Christine Aanesen
E-post: ttfkursnemda@gmail.com

Kursavgift:
Kr. 14.000
Merk nytt: avgift for lunsj og pausebevertning er inkludert i kursavgiften.

Avmelding:
Les mer om avmeldingsrutiner Åpnes i nytt vindu. på nettsiden, under "Kurs og utdanning"

Tannleger som ikke er medlem av NTF vil bli avkrevd en forhøyet kursavgift på kr. 18.000 for deltakelse, dersom det er plass på kurset.

Forutsetningen for godkjent TSE-kurs er tilstedeværelse på samlinger og aktiv deltakelse i gruppearbeid. Gruppene følges opp av de fagansvarlige i hele kursperioden, dessuten av lokal kursleder og NTFs sekretariat.

"Når det blir nødvendig med en fylling, og hvordan gjør vi det?"

Kursinnhold
Det legges opp til en inngående diskusjon rundt behandlingsfilosofi, indikasjoner og ulike strategier for behandling. Alle aspekter rundt de operative prosedyrene vil bli gjennomgått trinn for trinn, med kliniske eksempler på den praktiske gjennomføringen. Vi vil se på forslag til løsninger av kjente praktiske problemstillinger og utfordringer, supplert med oppdatert vitenskapelig dokumentasjon. Grenseoppgangen mellom direkte og indirekte løsninger vil bli belyst, samt hvordan direkte fyllingsmaterialer har fått et utvidet bruksområde. Tema som materialegenskaper, toksikologi og bivirkninger, økonomi og estetikk inngår også. Etikk og vevsbesparende behandling vil være et gjennomgående tema. Foruten forelesninger, vil det legges vekt på diskusjoner rundt kliniske kasus og problemstillinger og det vil bli gitt oppgaver, både gruppevis og individuelt, knyttet til egen klinisk virksomhet.Kurset vil blant annet ta opp følgende temaer:

 • Indikasjoner for operativ restorativ behandling, behandlingsfilosofi og strategi
 • Preparering og kavitetsutforming
 • Material og metodevalg
 • Fuktighetskontroll
 • Matriseteknikk
 • Adhesiveteknikk
 • Ileggingsteknikk
 • Herding
 • Etterbehandling
 • Sementering av indirekte restaureringer
 • Toksikologi og bivirkninger
 • Holdbarhet
 • Reparering og vedlikehold av restaureringer
 • Takster og offentlige støtteordninger
 • Estetikk
 • Restaurering av tannslitasje
 • Restorativ behandling av utviklingsforstyrrelser
 • Restorativ behandling ved tanntraumer
 • Interdisiplinær behandling

Fagansvarlige/foredragsholdere:

Nils Roar Gjerdet
Professor UiB

Arne Lund
Tannlege privat praksis, Bergen

Torgils Lægreid
Seksjonsovertannlege UiB/Tannlege privat praksis

Tom Paulseth
Instruktørtannlege UiB/tannlege privat praksis

TSE

Sist oppdatert: 22. februar 2023