Kragerøkurset 2022

PROTETIKK ELLER IKKE-PROTETIKK PÅ ROTFYLTE TENNER, EX ELLER IKKE-EX?

Telemark tannlegeforening ønsker velkommen til Kragerøkurset!

Tid: 10. - 11. juni 2022

Sted: Kragerø Resort

Påmelding: Påmelding og betaling via deltager.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Påmeldingsfrist: 24. mai 2022

Kurset teller 9 timer i NTFs etterutdanningssystem

Om kurset:

Kurset tar for seg ulike problemstillinger man møter i allmennpraksis når det gjelder hva man kan bruke
en rotfylt tann til.

  • Bør vi rotfylle oftere?
  • Hvor mye tannsubstans må til for å fremstille en krone og stiftkonus?
  • Hvordan bedømmer vi prognosen til tannen?
  • Hva er planen for resttannsettet?
  • Hvilke behandlingsalternativer har vi?
  • Hvorfor er det viktig å bevare tenner fremfor ekstraksjon med en gang?
  • Hva med traumetenner med usikker langtidsdiagnose i estetisk sone?
  • Implantat eller konvensjonell protetikk?

Kurset vil også ha fokus på diagnoser, som tidvis er vanskelig å stille og kan gjøre prognosen usikker, som for eksempel resorpsjoner, infraksjonslinjer, sprekker og endo/periolesjoner.

Kurset vil gå nærmere inn på ulike protetiske behandlingsalternativ når resttannsettet er redusert:
kombinasjonsprotetikk, avtakbare løsninger og broløsninger. Kurset vil også se på utfordringer med misfarvede rotfylte tenner i estetisk sone og hvilke muligheter man har for å maskere dette. Ulike keramer og indikasjonsområder vil derfor bli belyst. Gjennom kliniske kasus vil problemstillinger bli vurdert, og vi vil diskutere fordeler og ulemper med de ulike behandlingsalternativer. Problemstillingene vil forsøkes løst med støtte i vitenskapelig litteratur.

Målet med kurset er å øke kunnskapen rundt de mulighetene og begrensninger man har i et redusert tannsett, samt å gjøre det enklere for allmennpraktikeren å bedømme tannens diagnose, behandlingsalternativer og prognose.

Priser:

Kursavgift: 5500,- Inkluderer foredrag, lunsj og konferansepakke begge dager og sosialt arrangement)
Ledsager: 1790,-
Hotellrom: 1495,- for enkeltrom, 1170- for dobbeltrom pr. pers

Spørsmål?

For eventuelle spørsmål, kontakt lokal kurskontakt i Telemark Christine Aanesen på e-post: ttfkursnemda@gmail.com

Fredag 10.juni

0845-0900 Åpning, kaffe og seating

0900-1200 Kurs

1200-1300 Lunsj

1300-1445 Kurs

15.30 Konsert

20.00 Festmiddag

Lørdag 11. juni

0930-1300 Kurs

1300-1400 Lunsj


Sosialt program

Årets sosiale arrangement vil i år være på terassen på Kragerø resort. Her får vi servert fiskesuppe og hvitvin, samtidig som vi får en eksklusiv konsert med Øystein Greni. Han er vokalist, låtskriver og gitarist i
bandet BigBang.

Kursholdere:

Eva Gustumhaugen

Spesialist i oral protetikk

Oris Dental Galleri Oslo

Sentrum tannklinikk, Spesialavdelingen, DOTThomas Myrhaug

Spesialist i endodonti

Privatpraktiserende

NB!

Hotellrom MÅ bestilles pr mail til Åse/Telemark tannlegeforening

Booking@krageroresort.no

Man kan ikke bestille online via andre bookingkanaler eller pr telefon.

Sist oppdatert: 24. mai 2022