Webinar - Dentale erosjoner – en oppdatering

Diagnostikk, risikoindikatorer og behandling

I samarbeid med NIOM har vi gleden av å invitere til et nytt, nettbasert kurs!

Tid: Torsdag 21. mars 2024, kl 18:00 - 20:30
Sted: Webinar / Nettbasert

Påmelding via letsreg.com (kommer)

Priser:

  • Medlem STF/NTF kr 400
  • Ikke medlem av STF/NTF kr 600
  • Øvrig tannhelsepersonell kr 400

Om kurset

Kurset tar for seg diagnostiske verktøy av dentale erosjoner, som kan anvendes ved en klinisk undersøkelse. Videre gjennomgås årsaksfaktorene som kan forårsake slike skader. Og hvordan behandler man syreskader når de først har oppstått? Hvilke forebyggende behandlingsalternativer kan vi tilby pasienter med erosjoner? Og hva gjør vi når slike skader har blitt såpass omfattende at de trenger operativ behandling?

  • Diagnostikk (Diagnostics)
  • Risiko indikatorer (Risk indicators)
  • Non-operativ og operativ behandling (Prevention and operative treatment)

Kurset gir tellende 3 timer i NTFs obligatoriske etterutdanning og vil være tigjengelig som opptak
også i etterkant av webinaret.

Spørsmål?

Kontakt Ann-Kristin Hjørungdal på e-post sunnmore@tannlegeforeningen.no


Hans Jacob Rønhold

Aida Mulic, Seniorforsker
DDS, PhD.

Aida ble uteksaminert Master odont. ved Universitetet i Oslo i 2006. De første årene etter endt utdanning jobbet hun i Den offentlige tannhelsetjenesten i Trondheim, før hun i 2008 begynte på doktorgraden sin som omhandlet dentale erosjoner. I 2012 disputerte Aida ved Det odontologiske fakultet hvor hun også var post. doc., og instruktør. I 2016 fullførte hun spesialutdanning innenfor kariologi. I 2016 begynte Aida som senior forsker ved NIOM, hvor hun jobber fremdeles, i tillegg til å være allmennpraktiserende tannlege på Ski i en deltidsstilling.

Sist oppdatert: 30. januar 2024