Medlemsprofil

Har du oppdatert din medlemsprofil?

For at NTF skal nå ut til alle medlemmer med viktig informasjon, og for at
du som medlem skal få fullt utbytte av medlemskapet, er vi avhengig av å
ha oppdatert kontaktinformasjon.

Vil du hjelpe oss å holde medlemsprofilen oppdatert?

Logg deg inn på www.tannlegeforeningen.no/minside
og sjekk at vi har riktig kontaktinfo og arbeidsforhold registrert på “Min medlemsprofil”.

Sist oppdatert: 11. februar 2022