STTF inviterer til medlemsmøte 19.05.2021. Kurs ved Katrine Gahre Fjeld (UiO).

Tidspunkt: 19.05.2021 kl. 17.30-19.30

Sted: Webinar - digitalt.

Pris: Gratis. Medlemmer i STTF og NTTF kan delta.

Teller 2 timer i NTFs etterutdanningssystem.

Har du spørsmål vedrørende kurset, vennligst send en mail til sortrondelag@tannlegeforeningen.no


Når alvorlig sykdom inntreffer i høy alder, er det ikke alltid den ideelle odontologiske behandlingen som er mest hensiktsmessig for pasienten. Foredraget handler om hvilke faktorer man bør legge vekt på når man planlegger og prioriterer tannbehandling hos den syke, eldre pasienten.

Kursets mål:

  • Oppdatere kunnskap om aldringsprosessen og konsekvenser av funksjonstap
  • Kjenne til vurderingsfaktorer før tannbehandling av syke eldre
  • Enkle tips i møte med pasienter med demenssykdom

Innhold

Katrine Gahre Fjeld, PhD., Tannlege

Katrine Gahre Fjeld

Foto: UiO

Spesialtannlege ved det odontologiske fakultet, UiO, avdeling for kariologi og gerodontologi. Spesielt opptatt av tverrfaglige samarbeid for å ivareta oral helse hos den syke eldre pasienten. Holder foredrag og underviser hele helseteamet.

Link til webinaret sendes ut til registrert e-post ved påmelding.

Sist oppdatert: 7. mai 2021