Februarkurs 2024

Kirurgi for allmenntannlegen

Temaer som vil bli belyst:

  • Preoperative vurderinger: Anamnestiske vurderinger mhp. sykdommer, medikamentbruk. Er det noen pasienter som ikke bør behandles i allmennpraksis?
  • Livet etter kreftbehandling – hva må tannlegen tenke på hos pasienter som har overlevd kreftsykdom?
  • Anbefalinger/retningslinjer for håndtering av pasienter på antiresorptive medikamenter (bl. a. bisfosfonater)
  • Oralkirurgiske prosedyrer: gjennomgang og repetisjon av relevante operasjonsteknikker; tannekstraksjon, visdomstannskirurgi, apicectomi og biopsitagning
  • Kort om implantatkirurgi og GBR
  • Postoperative tips & triks: Foredragsholdernes foretrukne råd, forholdsregler og legemidler til smerte- og infeksjonsbehandling
  • Rutiner for systematisk og trygg kirurgisk behandling. Tips til nyttig dokumentasjon ved bruk av informasjonsskjema og sjekkliste

Kursholdere:

Kristine Tanem Eidal
Cand. odont. 2013 (UiO), PhD 2023 (UiO)
Erfaring fra offentlig og privat tannhelsetjeneste.
Under spesialisering i oral kirurgi og oral medisin, UiO.
Tjenestegjør for tiden ved Avd. for oral kirurgi og oral medisin, IKO, UiO, og ved Kjeve- og ansiktskirurgisk avdeling OUS Ullevål.

Hauk Øyri
Cand. odont. 2007 (UiO)
Godkjent spesialist i oral kirurgi og oral medisin 2014 (UiO)
PhD-stipendiat UiO.
Bred erfaring fra oralkirurgisk spesialistpraksis. Omfattende kurs- og foredragsvirksomhet nasjonalt og internasjonalt. Jobber som oralkirurg ved flere klinikker i Oris Dental, men hovedsakelig ved Oris Dental Oralkirurgisk Klinikk, Oslo. Leder av Oris Academy.

 

Kurset teller 6 timer i NTFs obligatoriske etterutdanningsprogram

Romerike Tannlegeforening inviterer til februarkurs fredag 9. februar 2024 fra 09.00-15.30

Tema er oral kirurgi og oral medisin i allmennpraksis med foredragsholderne Kristine Tanem Eidal og Hauk Øyri.

Lokalisasjonen for kurset blir Smakfulle Rom i Sørum

Det vil bli servert pausemat og lunsj, som er helt fantastisk på Smakfulle Rom!

Pris: 2.500

Påmelding gjøres via www.LetsReg.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Påmeldingsfrist: 1. februar 2024

Kontaktinformasjon: kurskontakt Johanna Røst Hagen, e-post: johanna.rost.hagen@gmail.com


Sist oppdatert: 9. januar 2024