Generalforsamling & kurs "Hva gjør zirkonia attraktivt i dentale restaureringer" - RTF

Romerike Tannlegeforening inviterer til Generalforsamling og kurs 26. oktober

Sted: Scandic Lillestrøm 

Tid: 26. oktober kl. 1800

Pris: Arrangementet er gratis for medlemmer av Romerike Tannlegeforening

Påmelding må gjøres via deltager.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Arrangementet starer kl. 1800 med generalforsamling. Kurset starter ca. 1915 og vi holder på til ca. 2045. Det vil bli lett servering av mat og drikke.

Kurset "Hva gjør zirkonia attraktivt i dentale restaureringer" blir holdt av Amund Ruud, forsker fra NIOM. Generalforsamlingen gir en generell orientering om styrets arbeid og foreningens drift.

Se egne faner for mer informasjon om kurs og generalforsamling

Kurset teller 2 poeng i NTFs obligatoriske etterutdanning. NB: Det gis kun kurspoeng ved registrering kl. 1800

Kursbeskrivelse:

Hva gjør zirkonia attraktivt i dentale restaureringer?

En gjennomgang av de grunnleggende egenskapene som gjør zirkonia til et attraktivt materiale for fast protetikk. Vi ser på utviklingen av zirkonia og dagens utvalg av materialer. Her går vi blant annet gjennom de forskjellige typene av multilagszirkonia, og hva som skiller dem fra de mer tradisjonelle zirkonia. Målet med kurset er øke forståelsen av zirkonia og bidra til kloke materialvalg.

 • Grunnleggende egenskaper til zirkonia
 • Multilagszirkonia
 • Dagens zirkoniamarked

Foredragsholder:
Amund Ruud, Forsker
PhD, MSc

Amund har en bakgrunn i uorganisk kjemi der han har arbeidet med materialkarakterisering og syntese. I dag jobber han med å forstå de grunnleggende egenskapene til dental zirkonia. Et viktig mål med dette arbeidet er å forbedre de mekaniske og optiske egenskapene til zirkonia.

Generalforsamling Romerike tannlegeforening 2022

Sakspapirer vil lagt ut fortløpende på Dokumenter / Generalforsamlinger Lenke til et annet nettsted. (krever innlogging) så snart de er klare.

Det er flere ledige verv i styret og vi oppfordrer folk til å søke seg inn.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  Valg av referent, møteleder og tellekorps

 2. Gjennomgang og godkjenning av årsberetning 2021
  Informasjon om status pr. oktober 2022

 3. Gjennomgang og kommentar av RTFs regnskap 2021 og budsjett 2022
  Informasjon om status pr. oktober 2022
  Revisjonsberetning
  Kontingentfastsettelse

 4. Årsrapport 2021 fra UTV
  Informasjon om status pr. oktober 2022

 5. Årsrapport 2021 fra RTFs kollegahjelpere
  Informasjon om status pr. oktober 2022

 6. Årsrapport 2021 fra RTFs klagenemd
  Informasjon om status pr. oktober 2022

 7. Valg av ny jubileumskomité

 8. Valg av nytt styre og verv i RTF
  Valg av leder samt valg av medlem med særlige interesser for privatpraktiserende

 9. Eventuelt
  Innkomne forslag må sendes inn 2 uker før møtet
Sist oppdatert: 24. oktober 2022