TSE modul 8 - Spesielle faglige utfordringer

Målgruppe: Tannleger

Sted og tid: Stavanger, Radisson Blu Atlantic Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

  • Første samling: onsdag 14. og torsdag 15. september 2022
  • Andre samling: onsdag 26. og torsdag 27. oktober 2022

Påmeldingsfrist:
12. august 2022

Kurskontakt Rogaland:
For spørsmål, send mail til: fagnemnd@gmail.com

Kursavgift
Kr. 13.000
Merk nytt: avgift for lunsj og pausebevertning er inkludert i kursavgiften.

Avmelding:
Les mer om avmeldingsrutiner på nettsiden, under "Kurs og utdanning"

Tannleger som ikke er medlem av NTF vil bli avkrevd en forhøyet kursavgift på
kr. 17.000 for deltakelse, dersom det er plass på kurset.

Forutsetningen for godkjent TSE-kurs er tilstedeværelse på samlinger og aktiv deltakelse i gruppearbeid. Gruppene følges opp av de fagansvarlige i hele kursperioden, dessuten av lokal kursleder og NTFs sekretariat.

Faglig innhold

TSE modul 8 omhandler en gruppe faglige utfordringer som de fleste tannleger står overfor i sin praksis. Eksempelvis behandling av utviklingsforstyrrelser av typen MIH, amelogenesis og dentinogenesis imperfecta, forandringer i munnslimhinnen, forskjellige medisinske diagnoser og atferdsproblemer i tannbehandlingssituasjoner som påvirker behandlingsvalget. Kurset gir råd ved behandling av både voksne og barn.

Modulen fokuserer på hvordan tannleger kan identifisere og diagnostisere slike tilstander og sikre et hensiktsmessig behandlingsopplegg. Det blir lagt vekt på å komme riktig ut med tilnærming og behandling slik at man ikke gjør vondt verre. Mange av disse pasientene krever langvarig behandling og oppfølging, noen ganger i samarbeid med andre medisinske miljø. Det er lett å velge feil behandlingsplan og feil type kommunikasjon, og det skaper flere problemer enn det løser.

Pasientkommunikasjon er et nøkkelbegrep i kurset. Det vil bli gitt råd og veiledning om tilnærming og behandling av pasienter med behandlingsvegring. Bruk av sedasjon og behandling i generell anestesi vil bli gjennomgått.

Det vil også bli lagt vekt på muligheter for trygderefusjon under aktuelle innslagspunkter. Gruppeoppgaver vil bli gitt underveis.

Gruppen av kursgivere er sammensatt av tannleger som arbeider ved Det odontologiske fakultet i Oslo og på TAKO-senteret.

Sentrale emner:

  • Oversikt over kliniske utviklingsforstyrrelser og forandringer i tannsett og slimhinner
  • Kliniske tiltak og tilnærminger
  • Tverrfaglig tilnærming
  • Pasientkommunikasjon med spesielt fokus på engstelige og traumatiserte pasienter
  • Sedasjon og generell anestesi - når og hvordan
  • Oppfølging

Fagansvarlige/foredragsholdere:

Hilde Nordgarden
Avdelingssjef TAKO-senteret

Anne Rønneberg

Avdelingstannlege UiO

Anne Skaare
Professor i pedodonti UiO

Tiril Willumsen
Professor i atferdsfag UiO

Informasjonsboks

Sist oppdatert: 12. september 2022