Kurs slimhinnelidelser - Rogaland tannlegeforening

Slimhinnelidelser: kliniske og histologiske funn, diagnostisering

Dato: 17.03.2022, kl 18.30-21-30

Sted: Radisson Blu Atlantic Hotel Stavanger

Slimhinnelidelser – kliniske og histologiske funn, diagnostisering

På kurset vil vi presentere ulike slimhinnelidelser samt forandringer i kjevene som vi anser at tannleger bør kjenne til. Kurset vektlegger kliniske og histologiske funn og presentasjonen tar utgangspunkt i lokalisasjon.

For hvert område av slimhinne eller kjeve som presenteres, vil de vanligste diagnosene bli omtalt. Dette til hjelp for tannlegen i det diagnostiske arbeidet.

Målgruppe: Tannleger og tannpleiere

Påmelding

Påmelding skjer via deltager.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Påmeldingsfrist 11.mars 2022

Du finner kurset på deltager.no under Rogaland tannlegeforening. Det vil ikke være mulig med påmelding etter påmeldingsfristen. Avmelding vil bli belastet med et overføringsgebyr. Avmelding etter påmeldingsfrist refunderes ikke. Det er heller ikke mulig å få delta på kurset ved uanmeldt oppmøte «i døren» på kursdag.

Kursholdere

Gry Karina Kjølle

Ferdigutdannet tannlege 1994 og godkjent spesialist i oral kirurgi og oral medisin fra UiO 2013.

Har siden 2013 jobbet i privatpraksis ved SpesTorg Tannhelse på Hamar og medeier i Oralkirurgene Kjølle & Ninkov. Deltidsstilling ved Avdeling for oral kirurgi og oral medisin, UiO.

Har lang erfaring med henvisninger av oralmedisinske tilstander, men har også bredden i de andre fagområder av yrket. Kan vise til tverrfaglig samarbeid rundt artikler, casereports og foredrag innen implantologi, oralmedisin, neurosensorisk dysfunksjon ved oralkirurgiske inngrep og implantologi.

 

Tine M. Søland

Tannlege fra Universitetet i Bergen (1993), har spesialkompetanse i oral patologi fra Universitetet i Oslo (UiO) siden 2010 og er i dag førsteamanuensis ved Institutt for oral biologi ved Det odontologiske fakultet, UiO (2012). Søland har deltatt i biopsitjenesten siden 2010 og er ansatt i bistilling som oralpatolog ved Avdeling for patologi, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus (2014).

I 2008 disputerte hun for graden Ph.D. Forskningen hennes er i hovedsak på munnhulekreft, men som oral patolog har hun også fokus på andre sykdommer og hun har vært forfatter/medforfatter av ulike kasuspresentasjoner i Tidende. Søland deltar i fellesprosjektet PROCCA (Protons contra cancer), et Life-Science prosjekt ledet av Fysisk institutt (Prof. Malinen), UiO. Hun deltar også i NOROC, The Norwegian oral cancer study (Universitetssykehuset Nord-Norge/Norges Arktiske universitet v/Prof. Uhlin-Hansen) og i et EURASIA-prosjekt (Prof. Costea, UiB) hvor det er etablert et samarbeid innen forskning og utdanning i oral patologi og oral kreft mellom Norge, Moldova, Armenia og Hviterussland. Søland er prosjektleder for et forskningsprosjekt om forekomst av odontogene svulster i Norden hvor oralpatologer fra de nordiske landene deltar.

Sist oppdatert: 4. mars 2022