Septemberkurset - RTF

"Litt om hva vi lurer på i hverdagen om legemidler vi møter i en tannlegepraksis"

Tid: 16.09.2021 kl. 18.30 - 21.30
Sted: Radisson Blu Atlantic Hotel

Foredragsholder: Lasse Ansgar Skoglund

Påmelding via deltager.no:

Smittevernsrestriksjoner begrenser antall til 90 deltagere. Det vil ikke være mulig med påmelding etter påmeldingsfristen. Det er heller ikke mulig å få delta på kurset ved uanmeldt oppmøte i ”døren” på kursdag.

Påmeldingsfrist: 14.09.2021

Om kurset:
Formålet med kurset er at tannleger skal få innblikk odontologisk relevant farmakologi: smertehåndtering, interaksjoner, bivirkninger, bisfosfonater og kategorisering av pasienter. Hvilke pasienten kan behandles i praksis og hvilke prosedyrer bør man følge.

Kurset er lagt opp som forelesning med presentasjon av ulike tema og gjennomgang av kasuistikker

Om kursholder:
Lasse Ansgar Skoglund
Fagleder Seksjon for odontologisk farmakologi og farmakoterapi, Institutt for Klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet, UiO.
Spesialist i oral kirurgi og oral medisin, Det odontologiske fakultet, UiO, 2003

Målgruppe:
Tannleger og tannpleiere


Sist oppdatert: 1. september 2021