TSE modul 10 - Periodontale sykdommer

Målgruppe
Tannleger

Sted og tid
Radisson blu Atlantic Hotel, Stavanger

Første samling: 15. og 16. oktober 2020
Andre samling: 10. og 11. desember 2020

Påmeldingsfrist
15. september 2020

Lokal kurskontakt Rogaland
E-post: rogaland@tannlegeforeningen.no

Kursavgift
Kr. 13.000
Merk nytt: avgift for lunsj og pausebevertning er inkludert i kursavgiften.

Avmelding
Les mer om avmeldingsrutiner på nettsiden, under "Kurs og utdanning"

Tannleger som ikke er medlem av NTF vil bli avkrevd en forhøyet kursavgift på
kr. 17.000 for deltakelse, dersom det er plass på kurset.

Forutsetningen for godkjent TSE-kurs er tilstedeværelse på samlinger og aktiv deltakelse i gruppearbeid. Gruppene følges opp av de fagansvarlige i hele kursperioden, dessuten av lokal kursleder og NTFs sekretariat.


Diagnoser, Behandling og HELFO-regler

Kursinnhold
Selv om tannhelsen i Norge blir stadig bedre, er det fremdeles et stort behov for periodontal behandling, spesielt i den voksne befolkningen. Denne TSE-modulen gir deltakerne anledning til å oppdatere sin kunnskap om utvikling av periodontitt, mikrobiologi og anamnese. Alle emner blir eksemplifisert med kliniske kasus. Videre gjennomgås hvordan man stiller en diagnose og legger en behandlingsplan, samt hvordan man gjennomfører en systematisk behandling. Vedlikehold av behandlingsresultat og protetisk rehabilitering blir også belyst sammen med relevant regelverk for HELFO-refusjon.

Det blir lagt ut støtteark til forelesningene på nett. Mellom samlingene blir det lagt ut relevant litteratur og multiple-choice test for egensjekk av kunnskap. Kliniske kasus vil bli drøftet i grupper. Trinn-for-trinn forklaring av kliniske prosedyrer i egne nettforelesninger.

Kurset vil bl.a. inneholde følgende temaer:

 • Forekomst
 • Mikrobiologi / Bruk av antibiotika
 • Årsaker til, og utvikling av periodontitt
 • Allmennhelse som risik for periodontitt
 • Periodontitt som risiko for allmennhelse
 • Diagnostikk: klinisk, røntgenologisk, mikrobiologisk
 • Hvem er risikopasienter?
 • Behandlingsplan
 • Behandling av marginal periodontitt
 • Vedlikeholsbehandling
 • Protetisk rehabilitering
 • Oppfølging av implantater og forebygging av periimplantitt
 • Akutte tilstander i gingiva/periodontalt vev
 • Mucogingival behandling
 • Muligheter og begrensninger i benregenasjonsbehandling
 • HELFO-regelverk av betydning for de ulike behandlinger

Fagansvarlige/foredragsholdere:

Kristin M. Kolltveit
tannlege, spesialist i periodonti, Dr.odont, privatpraksis

Kari-Mette Andersen
tannlege, spesialist i periodonti, stipendiat i mikrobiologi, UiO/UiT, privatpraksis

OEU

Sist oppdatert: 29. mai 2020