AVLYST - Gir tverrfaglig behandling bedre estetikk, bedre funksjon og flere fornøyde pasienter?

På bakgrunn av den pågående smittesituasjonen med korona-viruset er det besluttet at kurset ikke skal avholdes. Kurset vil bli gjennomført ved en senere anledning.

Dato: 19.mars 2020 kl. 18.45 - 21.45

Sted: Radisson Blu Atlantic Hotel, Olav Vs gate 3, Stavanger

Foredragsholder: Tannlege og spes. kjeveortopedi Axel Bergman

Målgruppe: Tannleger, tannpleiere, tannteknikere

 

Spørsmål?

Kontaktperson for arrangementet
Rogaland tannlegeforening Fagnemd
fagnemnd@gmail.com

Om kurset

Mange allmen praktiserende tannleger og spesialister i forskjellige fagområder har på senere år innsett fordelene med tverrfaglig samarbeid med kjeveortoped for å løse mere eller mindre vanskelige problemer på sine pasienter. Forelesningen er delt opp i flere deler, og tar for seg ulike situasjoner hvor kjeveortopeden kan bidra til bedre behandlingsresultater. Det vil være en hovedvekt på behandling av voksne pasienter.

Preprotetisk kjeveortopedi ved "uryddig" tannstilling, og mangel av en eller flere tenner vil bli diskutert, liksom metoder for vertikal og horisontal bendannelse før innsetting av implantater. Rehabilitering av pasienter med periodontitt og etter alvorlige traumer vil belyses med kliniske eksempler. Behandling med ulike typer kjeveortopedisk apparatur kommer til å illustreres og fordeler og ulemper rundt de ulike behandlingsmetodene vil bli diskutert.

Om kursholder

Axel Bergman tok sin tannlege utdannelse på det odontologiske fakultet ved Universitetet i Göteborg og ble uteksaminert i 2000.

I 2006 ble var han ferdig med videreutdannelse i kjeveortopedi ved det Odontologiske Fakultet, Universitetet i Oslo og siden 2006 har han vært deltids ansatt ved klinikk for spesialbehandling ved Universitetet i Oslo. Han er fast medlem i fakultetets tverrfaglige gruppe, kalt ekspert-tjenesten som har ansvar for behandlings planlegging og behandling av kompliserte kasus som henvises til Universitetet i Oslo.

Han har fra 2006-2014 drevet privat praksis i Oslo, men har siden 2014 flyttet til Arendal og etablert en ny spesialistpraksis. Han har i tillegg hatt en deltidsstilling ved Tannhelsetjensten Kompetansesenter Sør hvor han har vært med på å bygge opp en tverrfaglig spesialist gruppe. Hans favoritt områder er skeletal forankring og tverrfaglig behandling og har de siste årene holdt en rekke kurs og foredrag rundt disse temaene.

Kurset er avlyst

På bakgrunn av den pågående smittesituasjonen med korona-viruset er det besluttet at kurset ikke skal avholdes.

Sist oppdatert: 13. mars 2020