Prisjustering av vaktordningen med virkning fra 01.01.23

Bilde

ØTF videreformidler med dette informasjon fra Viken fylkeskommune

  • Fylkeskommunen utbetaler kr 1.600,- pr. vaktdag til vakthavende tannlege.

Vakter som faller på spesielle høytids og helligdager (12 dager pr. år) godtgjøres med kr. 3.200,- pr vaktdag. Disse dagene er p.t.: 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, 1. mai, 17 mai, Kristihimmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag og 1. og 2. juledag.

  • Bruk av tannhelsesekretær i privat praksis For bruk av tannhelsesekretær på vakten betaler Viken Fylkeskommune ytterligere kr. 1150,- pr. vaktdag. Det forutsettes at sekretæren er til stede under eventuell pasientbehandling. Det betales ikke sekretærtillegg for sekretær som kun tar oppvask og rengjøring etter endt vakt.
  • For offentlig ansatt tannhelsepersonell gjelder egne regler.
Sist oppdatert: 10. januar 2023