Innkalling generalforsamling 2021

Bilde

Styret ØTF, sommer 2021

Det innkalles herved til generalforsamling i Østfold Tannlegeforening.
Fredag 29. oktober 2021 kl. 17.30 på Festiviteten i Sarpsborg.

Til behandling foreligger:
1. Valg av ordstyrer
2. Referat fra generalforsamling 2020
3. Årsberetning 2020-2021
4. Regnskap 2020, foreløpig regnskap 2021. Budsjett og kontingentforslag.
5. Valg av styre og andre tillitsvalgte
6. Representantsaker v/president Camilla Hansen Steinum
7. Valg av representanter til NTFs representantskap
8. Eventuelt

Møtet avsluttes med generalforsamlingsmiddag.

VEL MØTT !

Sist oppdatert: 13. oktober 2021