Årboken for 2021 er her!

Bilde

Den 73. utgaven av ØTFs årbok er publisert!

Klikk her for å laste ned pdf av årboken , 2.9 MB, åpnes i nytt vindu.

Da er nok et unntaksår tilbakelagt og Korona, Covid, avstand
og restriksjoner har nesten blitt den nye normalen.

Godt da å kunne presentere noe så tradisjonsrikt som den 73. utgaven av ØTFs årbok. En tradisjonsbærer i vår forening, men samtidig med evne til fornyelse og utvikling. Noe som kommer tydelig frem når man sammenligner årets årbok med en 30-40 år gammel utgave. Alle de faste postene som innkalling, referat, årsberetning og regnskap er fremdeles med, men med årene har formen blitt litt ledigere og mer farverik, både i konkret og overført betydning. Forhåpentligvis bidrar dette til at årbøkene kan være til både nytte og hygge.

Apropos tradisjon, enkelte røster vil nok hevde at en papirbasert og svært så analog årbok er litt gammeldags i vår digitale tidsalder. Slik jeg ser det er papirformatet i seg selv en viktig del av tradisjonen som vil forsvinne ved en digital versjon. I tillegg er jeg redd at en digital årbok vil drukne i den enorme informasjonsstrømmen på nett. Og etter selv å ha brukt relativt lang tid på å logge, søke og klikke meg frem til våre vedtekter på NTFs nettsider er jeg heller ikke overbevist
om at nettbasert er lettere og raskere tilgjenelig enn papirbasert.

For at årboken også i fremtiden skal inneholde stoff som er interessant for leserne (og unngå at redaktøren også neste år fyller spaltene med egne interesser og aktiviteter) ønsker vi oss tips og forslag til innhold fra medlemmene. Har du selv noe du brenner for eller kjenner en kollega med en hobby eller fritidsaktivitet så
send et tips til: einaska@online.no.

En stor takk til Hilde og Marita for helhjertet innsats med årets utgave. Uten dere ingen årbok! Også tusen takk til Astrid som gikk ut av redaksjonen i fjor etter to utgavers grundige og nøyaktige innsats.

Hilde, den nybakte og lett desperate redaktørens reddende engel våren 2019 har også gitt beskjed om at hun forlater redaksjonen nå, men har lovet å ta et konsulentoppdrag med medlemslistene også i fremtiden. En stor takk til deg for entusiastisk og inspirerende innsats!

En takk også til våre annonsører som trofast støtter oss!

Hilsen redaksjonen
Einar Skar (ansvarlig redaktør), Marita Gjengstø & Hunderi Hilde Aas

Sist oppdatert: 13. oktober 2021