Nytt styre i ØTF

Styre ØTF

Styret per november 2019 (bak fra venstre) Morten Gerhardsen, Andreas Walstad, Malin Ludvigsen, Mansour Hosseini. Foran fra venstre : Runa Morger, Anne-Sophie Indrevær og Marit Emanuelsen Selju.

Følgende er valgt inn i styret for Østfold tannlegeforening for 2020:

Leder:
Anne-Sophie Indrevær

Nestleder/vakt-ansvarlig:
Malin Ludvigsen

Kurskontakt:
Marit Emanuelsen Selju

Kasserer:
Runa Morger

Sekretær:
Morten Gerhardsen

Styremedlem/nettredaktør:
Gina Auensen

Styremedlem UTV:
Mansour Hosseini

Sist oppdatert: 3. februar 2020