Jus og arbeidsliv med ØTF og NTF

Tid: Tirsdag 22. august kl 17.00

Sted: Riviera hotel, Moss

Jus og arbeidslivsavdelingen mottar daglig arbeidsrettslige problemstillinger fra NTFs medlemmer og foredragene er basert på disse erfaringene. Temaer som vil bli belyst er samarbeidskontrakter mellom næringsdrivende tannleger, med fokus på oppdragstakeravtaler og grensen mot ansettelsesforhold. Hvordan kan man gjennomføre gode ansettelsesprosesser? Hva skal man tenke på ved utvelgelse, intervju og ansettelse? Det blir også en orientering om Sykehjelpsordningen for tannleger.

Kursavgift: 600 kr

Påmeldingsfrist: 12. august 2023

Spørsmål?
Kontakt Marit Emanuelsen Selju på tnl.meselju@gmail.com eller 405 44 800

Kurset teller 3 timer i NTFs obligatoriske etterutdanning

Foredragsholdere

Tone Galaasen

Advokat i NTF
Jurist fra UiO i 1995, advokatbevilling i 2000.
Advokat i NTF siden 2012.
Advokatfullmektig og advokat i advokatfirmaer i perioden 1999-2012
Førstekonsulent i Sosial- og helsedepartementet fra 1996-1999 mv.

 

Lin Muus Bendiksen

Spesialrådgiver i NTF
Cand. mag fra UiO og fra Høgskolen i Oslo og Akershus
Master of Management fra Bedriftsøkonomisk Institutt (BI) 2016 med hovedvekt på arbeidsrett, HR og ledelse.
Tidligere arbeidet i Frogner bydelsforvaltning i Oslo og i Gran kommune.

Sist oppdatert: 2. august 2023