Valg av OTFs delegater til NTFs representantskap 2021-referat

Valg av delegater ble foretatt av OTFs generalforsamling 2. november

Sted: Høyres Hus kl. 17.00

Til stede var 26 medlemmer med stemmerett og 2 deltakere uten stemmerett.

Leder Kjetil Strøm ønsket velkommen til årets generalforsamling og overlot ordet til visepresident i NTF, Heming Olsen-Bergem, som holdt en kort presentasjon av årets representantskapssaker.

Representantskapet er NTFs øverste myndighet og møtes annethvert år. Hovedstyret går hele tiden tilbake til beslutningene fra Representantskapet. Kontrollkomiteen kontrollerer at hovedstyret har jobbet med det representantskapet har bestemt

Alle representantskapsdokumenter ligger på innlogget medlemsområde på NTFs nettsider www.tannlegeforeningen.no Lenke til et annet nettsted..

Bergen TF har oversendt forslag til NTF om NTF kunne undersøke og kjøpe eiendom i Oslo i stedet for å leie lokaler slik NTF gjør i dag. NTF har ikke den kapitalen som trengs til dette og har derfor inngått leieavtale i nye lokaler i Legenes Hus. Dette er samme lokaler som huser Legeforeningen, og har gode kontorlokaler og kurslokaler og trolig plass til at man kan arrangere fremtidige representantskap der.

NTFs Arbeidsprogram 2022-2023

Medlemmene: NTF er klare over at dette er et punkt de må bli mye bedre på. NTF vil vi jobbe enda mer opp mot medlemmene og blir bedre på informasjonsbiten til tillitsvalgte og til medlemmer.

NTF ønsker å være en forening for medlemmer i alle livets faser, fra studentmedlemmer til pensjonistmedlemmer. Det skal være en god balanse mellom tannleger i privat og offentlig sektor, og balanse mellom allmenntannleger og spesialister.

NTF har jobbet hardt politisk mot helsebyråkrater og politikere i mange år nå. NTF ber politikerne bestemme seg for om tannleger er helsepersonell. Ny Helse- og omsorgskomité etter Stortingsvalget krever mer påvirkningsarbeid for å lære dem om hva tannlegene gjør og hvor i systemet vi er plassert.

Organisasjonen skal kun jobbe med det som er til nytte for medlemmene og opp mot politisk styring.

NTF ønsker å være én forening for alle tannleger slik at vi står sterkere sammen.

Olsen-Bergem tror at det blir mye diskusjon om policydokumentene på årets representantskap, og det er ønskelig at representantskapet skal diskutere disse sakene.

NTF kartlegger for tiden medlemmenes ønsker. Er det bare i Oslo flere og flere unge ønsker å bli ansatt, eller gjelder det hele landet? Slik avsluttet Heming Olsen-Bergem innlegget.

Valg av deltakere til årets representantskap

Kjetil Strøm presenterte styrets innstilling til delegater til representantskapet:

 1. Silje Bach
 2. Marianne Horgen
 3. Svein Dahlen
 4. Ingvild Brusevold
 5. Birgit Hjorth Kollevold
 6. Øystein Thomassen
 7. Martin Hoftvedt
 8. Karen Wanda Fredriksen
 9. Sofia Johansen
 10. Kristin Røsholm
 11. vara 1. Benedicte H. Jørgensen
 12. vara 2. Linn-Kjersti Sundar


I tillegg er OTFs leder Kjetil Strøm selvskreven på representantskap.

Alle delegater ble valgt ved akklamasjon.

Deretter overgang til årets generalforsamling.

Referenter: Øystein Thomassen og Tine Berg

Informasjonen er kun tilgjengelig for innloggede medlemmer

Text

Sist oppdatert: 10. november 2021